ZMIANY W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

ZMIANY W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

Od 1 stycznia 2019r. obowiązują zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej.

Zapraszamy na nasze szkolenia podczas, których zapoznamy Państwa z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi do kodeksu pracy w roku 2018 i 2019 – w szczególności związanymi z obowiązywaniem Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:
– w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych,
– w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
– w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podczas szkoleń przedstawimy Państwu od strony praktycznej problematykę związaną ze zmianą sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (podział na części A, B, C i D). Omówimy zagadnienia związane z   wprowadzeniem krótszego okresu archiwizacji oraz elektronizacji akt osobowych, jak również możliwości   wydawania ich pracownikowi. Zapoznamy Państwa z obowiązkiem pracodawcy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w postaci przedkładania raportów informacyjnych, jak również przedstawimy problematykę wyodrębnienia dokumentacji pracowniczej. W ramach warsztatów będziecie mieli Państwo możliwość stworzyć akta osobowe na podstawie nowej regulacji.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem oraz programem:

https://szkoleniawec.pl/szkolenia/prawo-pracy/