fbpx

Agnieszka Lipińska-Grobelny

Agnieszka Lipińska-Grobelny

HR

Psycholog, doktor habilitowany, profesor uczelni w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Absolwentka Podyplomowych Studiów Mini MBA. Specjalizuje się w zagadnieniach psychologii pracy i organizacji. Autorka kilkudziesięciu publikacji poświęconych zagadnieniom funkcjonowania pracownika w środowisku pracy, w tym książek pt. Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje (2014) oraz Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracownika (2007).