fbpx

Michał Arciszewski

Michał Arciszewski

Windykacja zagraniczna

Radca prawny w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.Radca prawny w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Odpowiedzialny m.in. za sprawy transgraniczne, prowadzone na styku różnych jurysdykcji i systemów egzekucyjnych, w latach 2008 – 2014 główny specjalista w Departamencie Prawa Unii Europejskiej MSZ (wcześniej również UKIE), gdzie na co dzień zajmował się prawem UE, jego stosowaniem i funkcjonowaniem w polskim porządku prawnym; wielokrotnie reprezentujący Rzeczpospolitą Polską jako pełnomocnik przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, w latach 2002- 2008 nadzorował współpracę polskich organów wymiaru sprawiedliwości (sądów rejonowych, Sądu Okręgowego oraz Sądu Apelacyjnego w Szczecinie) z państwami członkowskimi Unii Europejskiej; w swoim dorobku ma liczne publikacje, m.in. w Monitorze Prawniczym, Prawie i Podatkach Unii Europejskiej, Prawie Europejskim w praktyce, Radcy Prawym, a także udział w licznych konferencjach i sympozjach naukowych zarówno w kraju, jak i za granicą; nakładem wydawnictwa CH Beck ukazała się również monografia jego autorstwa „Europejski tytuł egzekucyjny w teorii i praktyce”, od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla sędziów sądów powszechnych, radców prawnych, adwokatów, komorników, kancelarii windykacyjnych oraz firm prywatnych (m.in. dla sędziów i pracowników Sądu Okręgowego w Szczecinie, Sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, Sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie, Okręgowych Izb Radców Prawnych w Bydgoszczy, Gdańsku, Koszalinie, Krakowie, Łodzi, Szczecinie, Opolu, Rzeszowie, Warszawie, Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie, Krajowej Rady Radców Prawnych, Polskiego Związku Windykacji oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury)