Szymon Krawczyk

Szymon Krawczyk

PRAWO PODATKOWE, ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI.

Dyrektor Działu Windykacji Kancelarii Prawnej  Inkaso WEC S.A.

Doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył studia magisterskie na kierunkach Finanse i rachunkowość oraz Ekonomia,  a także podyplomowe studia z prawa podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji. Zdał egzamin pisemny oraz ustny Ministerstwa Finansów na doradcę podatkowego. Włada językiem angielskim na poziomie zaawansowanym. Praktyk, z wieloletnim doświadczeniem zajmujący się dochodzeniem roszczeń na etapie sądowym i egzekucyjnym. Od 2014 roku kieruje działami windykacji polubownej, egzekucji oraz windykacji masowej konsumentów. Prowadzi szkolenia z obszaru podatków i windykacji.
W sposób praktyczny wprowadza uczestników szkoleń w meandry prawa podatkowego i windykacji prawnej oraz przedstawia psychologię prowadzenia rozmów i negocjacji.

 

Szkolenia

Szkolenie Data
SPOTKANIE Z WINDYKACJĄ 17 października 2019