Reforma KPC 2019 - omówienie zmian procedury cywilnej (26.09.2019 Gdańsk)