fbpx

Analiza ryzyka i ocena sytuacji kontrahentów - szkolenie on-line

Analiza ryzyka i ocena sytuacji kontrahentów
CENA
490.00 +23% VAT

Trenerzy

Grzegorz Madej
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Początek

21 maja 2021 - 10:00

Koniec

21 maja 2021 - 14:00

Zapraszamy na szkolenie, które poprowadzi Grzegorz Madej pt.:  „Analiza ryzyka i ocena sytuacji kontrahentów

Szkolenia Akademii Przedsiębiorcy WEC rekomendowane są przez Certyfikowany Dział Windykacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który ma na celu profesjonalizacji Państwa pracy poprzez możliwość rozwoju i zwiększania wiedzy na tematy dotyczące odzyskiwania należności.

Więcej informacji o CDW znajdziecie Państwo na stronie:

Certyfikowany Dział Windykacji

CENA:

Koszt  wynosi 490 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe.

Źródła informacji o kontrahentach:

internet – wyszukiwarki internetowe, portale społecznościowe, fora internetowe, portale ogłoszeniowe,

rejestry państwowe – KRS, GUS, CEIDG, EKW, Geoportal:

badanie akt rejestrowych KRS – wykorzystanie narzędzi on-line,

zewnętrzne bazy danych – Biura Informacji Gospodarczej, Serwisy Prawno-Gospodarcze, Biuro Informacji Kredytowej,

wywiadownie Gospodarcze – zasady współpracy.

Analiza sytuacji formalno-prawnej kontrahenta:

weryfikacja kontrahenta w zależności od formy prawnej w jakiej prowadzona jest działalność gospodarcza.

Ogólna charakterystyka prawnych zabezpieczeń wierzytelności:

pojęcie zabezpieczenia,

zabezpieczenia osobiste i rzeczowe.

Najczęstsze formy zabezpieczania transakcji:

poręczenie,

weksel in blanco,

poręczenie wekslowe (awal),

przewłaszczenie na zabezpieczenie,

zastrzeżenie prawa własności,

zastaw rejestrowy,

Hipoteka,

poddanie się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Dobór zabezpieczeń w ramach konkretnej umowy:

siła przetargowa kontrahentów i wielkość umowy,

macierz zabezpieczeń.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu