fbpx

Dokumentacja kadrowa w praktyce - szkolenie on-line

Dokumentacja kadrowa w praktyce
CENA
550.00 +23% VAT

Trenerzy

Katarzyna Zimolzak
PODATKI, PRAWO PRACY

Początek

16 lutego 2023 - 09:00

Koniec

16 lutego 2023 - 13:00

Zapraszamy na szkolenie pt.:  „Dokumentacja kadrowa w praktyce”

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

CENA:

Koszt  wynosi 550 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe.

  1. Zagadnienia ogólne:

– podstawa prawna prowadzenia dokumentacji kadrowej,

– rodzaje dokumentacji kadrowej,

– podmioty zobowiązane,

– zmiany prowadzenia dokumentacji kadrowej 2022/2023.

  1. Dokumentacja kandydata na pracownika:

– omówienie części A akt osobowych,

– omówienie, jakich dokumentów można żądać od kandydata na pracownika.

  1. Dokumentacja przy zatrudnieniu pracownika:

– niezbędne dokumenty przy nawiązaniu stosunku pracy,

– umowa o pracę,

– kwestionariusze i oświadczenia pracownika,

– badania lekarskie i BHP,

– zakres obowiązków,

– inne dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracy.

  1. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej:

– omówienie części B akt osobowych – dotyczących trwającego stosunku pracy,

– sposoby przechowywania dokumentacji pracowniczej,

– obieg dokumentacji kadrowej a COVID-19,

– dokumentacja kadrowa w przypadku przejęciu zakładu pracy,

– likwidowanie dokumentacji kadrowej,

– odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji kadrowej,

– omówienie części D akt osobowych – dotyczących nałożenia kary porządkowej.

  1. Dokumentacja przy zakończeniu stosunku pracy:

– omówienie części C akt osobowych – dotyczących ustania stosunku pracy,

– dokumentacja będąca podstawą zakończenia stosunku pracy – wypowiedzenie, porozumienie, oświadczenie,

– świadectwo pracy.

  1. Obliczanie czasu pracy – dokumentacja:

– omówienie dokumentacji pracowniczej związanej z czasem pracy.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu