fbpx

Doręczenia i egzekucja sądowa świadczeń pieniężnych - praktyczne aspekty - szkolenie on-line

Doręczenia i egzekucja sądowa świadczeń pieniężnych
CENA
490.00 +23% VAT

Trenerzy

Miłosz Bagiński-Żyta
Windykacja należności, prawo budowlane

Początek

31 sierpnia 2022 - 10:00

Koniec

31 sierpnia 2022 - 14:00

Zapraszamy na szkolenie pt.:  „Doręczenia i egzekucja sądowa świadczeń pieniężnych”

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenia Akademii Przedsiębiorcy WEC rekomendowane są przez  Certyfikowany Dział Windykacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który ma na celu profesjonalizacji Państwa pracy poprzez możliwość rozwoju i zwiększania wiedzy na tematy dotyczące odzyskiwania należności.

CENA:

Koszt  wynosi 490 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe.

Doręczanie pism w postępowaniu cywilnym:

 • Ogólne zasady doręczania pism procesowych,
 • Doręczanie pism w sprawach gospodarczych,
 • Doręczenie zastępcze w trybie art. 139 i 1391 kpc,
 • Doręczenie w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Podstawa wszczęcia postępowania egzekucyjnego:

 • Tytuł egzekucyjny, w tym akt notarialny,
 • Tytuł wykonawczy,
 • Warunki formalne wnioski egzekucyjnego.

Komornik właściwy do prowadzenia egzekucji:

 • Zasada ogólna,
 • Prawo wyboru komornika,
 • Podstawy do odmowy wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez komornika
  z wyboru.

Koszty postępowania egzekucyjnego:

 • Opłata egzekucyjna – wysokość,
 • Zaliczki – koszty wpadkowe (np. poszukiwanie majątku dłużnika),
 • Obciążenie wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego.

Zaskarżalność postanowień sądowych wydawanych w toku egzekucji:

 • Postanowienia sądowe podlegające zaskarżeniu,
 • Warunki formalne zażaleń oraz zasady ich rozpoznawania.

Zaskarżalność czynności lub zaniechań komornika sądowego:

 • Przykładowe czynności lub zaniechania komornika sądowego, mogące stanowić podstawę do wywiedzenia skargi,
 • Warunki formalne skargi na czynność lub zaniechanie komornika sądowego.

Grzywna wymierzana przez komornika sądowego:

 • Podstawa do ukarania grzywną przez komornika sądowego,
 • Zaskarżalność postanowienia o ukaraniu grzywną przez komornika sądowego,
 • Zaskarżalność postanowienia sądu, wydanego wskutek rozpoznania skargi
  na postanowienie komornika sądowego o ukaraniu grzywną.

Przeszkody w postępowaniu egzekucyjnym:

 • Zbieg egzekucji sądowych,
 • Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej,
 • Bezskuteczność egzekucji.

Postępowania wpadkowe w toku egzekucji:

 • Poszukiwanie majątku dłużnika,
 • Poszukiwanie adresu dłużnika.

FORMA SZKOLENIA:

 • interaktywny wykład
 • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu