fbpx

Doręczenia i postępowanie egzekucyjne - praktyczne aspekty - szkolenie on-line

Doręczenia i postępowanie egzekucyjne - praktyczne aspekty
CENA
490.00 +23% VAT

Trenerzy

Grzegorz Madej
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Początek

31 maja 2022 - 10:00

Koniec

31 maja 2022 - 14:00

Zapraszamy na szkolenie, które poprowadzi Grzegorz Madej pt.:  „Doręczenia i postępowanie egzekucyjne – praktyczne aspekty

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenia Akademii Przedsiębiorcy WEC rekomendowane są przez  Certyfikowany Dział Windykacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który ma na celu profesjonalizacji Państwa pracy poprzez możliwość rozwoju i zwiększania wiedzy na tematy dotyczące odzyskiwania należności.

CENA:

Koszt  wynosi 490 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe.

Windykacja przedsądowa:

 • Wezwania do zapłaty,
 • Zasady prowadzenia korespondencji z dłużnikiem (korespondencja tradycyjna, korespondencja e-mailowa),
 • Zawieranie ugód z dłużnikami (elementy przedmiotowo istotne ugody),
 • Uznanie długu – uznanie właściwe i niewłaściwe, ugoda mediacyjna.

Doręczanie pism w postępowaniu cywilnym:

 • Ogólne zasady doręczania pism procesowych,
 • Doręczanie pism w sprawach gospodarczych,
 • Doręczenie zastępcze w trybie art. 139 i 1391 kpc,
 • Doręczenie w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Postępowania odrębne:

Postępowanie w sprawach gospodarczych:

Postępowanie nakazowe i postępowanie upominawcze:

 • Elektroniczne postępowanie upominawcze.

Postępowanie egzekucyjne:

 • Sposoby egzekucji świadczeń pieniężnych:
 • ograniczenia w egzekucji z wynagrodzenia za pracę, umów cywilnoprawnych, rachunków bankowych wprowadzone przepisami ustaw antykryzysowych,
 • uchylenie ograniczeń w zakresie możliwości prowadzenia egzekucji z nieruchomości wprowadzonych przepisami ustaw
 • Rola wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym:
 • Aktywność wierzyciela w popieraniu egzekucji,
 • Skutki braku aktywności – umorzenie i koszty postępowania egzekucyjnego.

FORMA SZKOLENIA:

 • interaktywny wykład
 • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu