fbpx

Doręczenia elektroniczne przedsiębiorcy - szkolenie on-line

Doręczenia elektroniczne przedsiębiorcy
CENA
650.00 +23% VAT

Trenerzy

Grzegorz Madej
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Początek

16 lutego 2024 - 09:00

Koniec

16 lutego 2024 - 13:00

Zapraszamy na szkolenie pt.:  „Doręczenia elektroniczne przedsiębiorcy”

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenia Akademii Przedsiębiorcy WEC rekomendowane są przez  Certyfikowany Dział Windykacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który ma na celu profesjonalizacji Państwa pracy poprzez możliwość rozwoju i zwiększania wiedzy na tematy dotyczące odzyskiwania należności.

CENA:

Koszt  wynosi 650 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe.

Założenia ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Definicje ustawowe:

 • Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
 • Operator wyznaczony,
 • Baza adresów elektronicznych (BAE),
 • Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE),
 • Publiczna usługa hybrydowa (PUH).

Adres do doręczeń elektronicznych – definicja, znaczenie, zastosowanie:

 • Wniosek o utworzenie adresu do e-Doręczeń.

Podmioty zobowiązane do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, wpisanego do bazy adresów elektronicznych:

 • Podmioty wpisane do KRS (osoby prawne),
 • Podmioty wpisane do CEIDG,
 • Osoby wykonujące zawód zaufania publicznego.

Administrator skrzynki doręczeń; zarządzanie skrzynką doręczeń.

Skutki prawne wpisu do bazy adresów elektronicznych (BAE).

Sposoby doręczeń przewidziane w ustawie.

Przesłanki doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej.

Terminy, od których przedsiębiorcy mają obowiązek posiadać adres do doręczeń elektronicznych (ADE).

Zmiany w przepisach.

FORMA SZKOLENIA:

 • interaktywny wykład
 • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu