Windykacja w praktyce – techniki negocjacji z dłużnikiem, zmiany dotyczące przedawnienia roszczeń, egzekucji od 1.01.2019r. i ochrony danych osobowych

Windykacja w praktyce – techniki negocjacji z dłużnikiem, zmiany dotyczące przedawnienia roszczeń, egzekucji od 1.01.2019r. i ochrony danych osobowych
CENA
1,190.00 +23% VAT

Trenerzy

Marta Czternastek
Windykacja prawna i polubowna
Szymon Krawczyk
PRAWO PODATKOWE, ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI.

Początek

14 marca 2019 - 09:00

Koniec

15 marca 2019 - 15:30

Miejsce szkolenia

Szczecin, Hotel Novotel Centrum Szczecin, Al. 3 Maja 31   Zobacz mapę

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie jest kierowane do pracowników działów windykacji, osób zajmujących się odzyskiwaniem należności.

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 1190 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat udziału w szkoleniu,
  • przerwy kawowe, lunch,

 

I DZIEŃ MARTA CZTERNASTEK

Windykacja polubowna podstawy prawne:

rodzaje windykacji polubownej,

sposób prowadzenia windykacji polubownej zgodnie prawem,

dane osobowe a windykacja polubowna.

Wezwanie do zapłaty:

jak powinno konstrukcja prawna, co powinno się w nim zawrzeć a czego nie wolno nam w nim wpisywać,

omówienie przykładowych wzorów – rodzaje wezwań do zapłaty,

Informacje gromadzone w postępowaniu polubownym; weryfikacja danych dłużnika; sposobu reprezentacji, doręczenia.

Zasady przedawnienia roszczeń wpływ ugody i uznania na przerwanie biegu.

Windykacja w terenie – podstawy prawne i ograniczenia.

Zasady zwierania ugód z dłużnikami i co winno się w niej znaleźć, przykłady ugód.

zasady prowadzenia mediacji,

zawezwanie do próby ugodowej i jego wpływ na bieg przedawnienia.

Cesja wierzytelności, zasady i sens ich zawierania, wpływ cesji na zaspokojenie się wierzyciela.

Śmierć dłużnika w trakcie postępowania polubownego co dalej:

postępowanie spadkowe – zasady i koszta.

Likwidacja i upadłość dłużnika, a dochodzenie roszczeń:

kurator do doręczeń zasady ustanawiania i koszty.

Omówienie aspektów prawnych ochrona danych osobowych a windykacja.

Rodzaje postępowań sądowych, jak tryb postępowania wybrać:

postępowanie uproszczone nakazowe, upominawcze sądowe i elektroniczne, tryb zwykły, wymogi, opłata, znaczenie wyboru; wniosek o zwolnienie z kosztów, pełnomocnik z urzędu,

czym różni się postępowanie elektroniczne i czy warto jest kierować sprawy do EPU,

wartość przedmiotu sporu, zasady obliczania,

zasady dotyczące formułowania stron: powoda i pozwanego, co musimy zawrzeć w pozwie, najczęściej popełniane błędy;

wartość przedmiotu sporu i jej znaczenie,

sformułowanie żądania pozwu i przedstawienie dowodów, wraz z omówieniem przykładów,

uzasadnienie pozwu i wnioski, które możemy zawrzeć w treści pozwu,

omówienie przykładowych wzorów pozwów,

zagadnienia praktyczne,

wskazanie dot. Mediacji,

doręczenia.

Zmiany osobowe w trakcie procesu:

zgon strony i jego konsekwencje prawne,

zmiany powoda i pozwanego, roszczenie wzajemne , interwenient i jego rodzaje.

Przedawnienie roszczeń cywilnych co to za instytucja i jak się zmieniła.

Postępowanie dowodowe i jego znaczenie:

rodzaje dowodów,

moc dowodowa,

kto musi dowodzić w procesie cywilnym.

Zawieszenie i umorzenie w trakcie sprawy.

Wyrok, postanowienia sądu i ich zaskarżalność:

zasada II instancyjności postępowania, zaskarżalność,

postępowanie klauzulowe.

Postępowanie zabezpieczające wniosek o zabezpieczenie i jego rodzaje;

Omówienie zmian w egzekucji komorniczej wchodzących w życie z dniem 01.01.2019r.

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym 2019.

Ustawa o kosztach komorniczych nowe zagadnienia 2019r.

II DZIEŃ SZYMON KRAWCZYK

Przygotowanie do windykacyjnej rozmowy telefonicznej:

Jak przygotować skuteczny schemat wychodzącej rozmowy telefonicznej , dzięki któremu bezbłędnie

przeprowadzimy negocjacje z dłużnikiem.

Ćwiczenia i gry w komunikacji- bariery i zakłóceniaw rozmowie telefonicznej z dłużnikiem:

Jak mówić by być zrozumianym. Nauka zasady oddziaływania głosem na dłużnika poprzez odpowiednią artykulację,

rytm, tempo, ton oraz intonację wypowiedzi.

Ćwiczenia i gry z pytaniami – ich funkcja w rozmowie z dłużnikiem:

Omówienie najczęściej popełnianych błędów w zadawaniu pytań. Wykorzystanie zwrotów chybotliwych w

rozmowie z dłużnikiem.

Windykacja a stalking:

Jak często kontaktować się z dłużnikiem, aby nie być posądzonym o stalking, a jednocześnie motywować dłużnika

do spłaty długu. Omówienie klasyfikacji dłużnika i jego wiarygodności.

Postawa wierzyciela:

Nauka asertywności w rozmowie z dłużnikiem oraz sposobów radzenia sobie ze stresem.

Etapy windykacji – poza prawne metody oddziaływania na dłużników:

Omówienie typologii dłużnika. Jak rozpoznać sygnały zamknięcia i uzyskania zobowiązania.

Pozostałe etapy – nakierowanie na rozwiązania

W jaki sposób generować rozwiązania oraz jak akceptować i uzyskać zobowiązania. Omówienie sankcji

psychologiczno-społecznych.

Strategie w negocjacjach windykacyjnych:

Zapoznanie z metodami wyjścia z impasu. Omówienie dróg prowadzących do kompromisu.

Spotkanie biznesowe a windykacja należności.

Trening: symulacje rozmów wierzyciel –dłużnik.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu