fbpx

Zostań Expertem - Excel i dodatki Power BI - szkolenie on-line

Zostań Expertem - Excel i dodatki Power BI
CENA
1,100.00 +23% VAT

Początek

27 marca 2023 - 10:00

Koniec

28 marca 2023 - 14:00

Zapraszamy na szkolenie pt.:  „Zostań Expertem – Excel i dodatki Power BI”

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenia Akademii Przedsiębiorcy WEC rekomendowane są przez  Certyfikowany Dział Windykacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który ma na celu profesjonalizacji Państwa pracy poprzez możliwość rozwoju i zwiększania wiedzy na tematy dotyczące odzyskiwania należności.

CENA:

Koszt  wynosi 1100 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe.

 1. Najczęściej wykorzystywanym narzędziem analitycznym jest Microsoft Excel, czyli arkusz kalkulacyjny pakietu MS Office. Dlaczego tak jest? Ponieważ Excel jest ogólnodostępny, a także intuicyjny, przez co każdy może go używać.Dodatki Excela z grupy Power BI pozwalają na uzyskanie jeszcze bardziej zaawansowanej funkcjonalności w arkuszu kalkulacyjnym.Power Query służy do importowania danych z wielu źródeł, a także przekształcania ich do potrzebnej użytkownikowi postaci. Dodatek ten świetnie współpracuje z Power Pivotem.

  Power Pivot pozwala zbudować model danych w skoroszycie, czyli grupę tabel połączonych relacjami. Dane w modelu danych mogą być analizowane za pomocą tabel przestawnych.

  Czas szkolenia

  Czas trwania szkolenia to 2 dni po 4,5h.

  Teoria i zadania

  W ramach szkolenia uczestnicy wykonują zadania poprzedzone odpowiednią ilością teorii.

  Cel szkolenia

  Celem szkolenia jest nauka wykorzystywania dodatków Excela do importu i transformacji danych, a także budowy modelu danych w skoroszycie.

  Dla kogo jest szkolenie?

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pracują w Excelu wykorzystując dane pochodzące z różnych źródeł, a arkusz kalkulacyjny służy im do analizy danych.

  Wymagania?

  Aby uczestniczyć w szkoleniu, w którym wykorzystane są dodatki Excela z grupy Power należy posiadam odpowiednią wersję aplikacji MS Excel.

  Power Query jest integralną częścią Excela od wersji 2016. Jeżeli uczestnik posiada wersję 2013, to może ją doinstalować.

  Power Pivot jest dostępny dla pakietów Office od wersji 2013.

  Przed przystąpieniem do szkolenia uczestnik powinien sprawdzić, czy posiada odpowiednią wersję Excela i czy oba dodatki działają.

  Umiejętności

  Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie wykorzystywać narzędzia z grupy Power BI do samodzielnego przygotowania, oraz analizy danych m.in:

  • import danych z różnych źródeł,
  • transformacje importowanych danych,
  • wykorzystanie relacji w Excelu,
  • obliczenia z użyciem języka DAX.

  Program podstawowy: Przygotowanie do analizy danych w Excelu z wykorzystaniem dodatków Power Query i Power Pivot

  Podstawowe informacje o Power Query

  • Do czego służy dodatek Power Query
  • Zapoznanie z interfejsem edytora i zasadami pracy z Power Query
  • Wybór sposobu ładowania importowanych danych
  • Podstawowe operacje na zapytaniach

  Import danych

  • Pliki ( xlsx, csv, txt )
  • Bazy danych ( MS Access )
  • Folder
  • Strony WWW

  Przekształcanie danych

  • Ustalanie typów danych
  • Operacje na wierszach i kolumnach
  • Usuwanie duplikatów i pustych wierszy
  • Grupowanie danych
  • Anulowanie przestawienia kolumn
  • Operacje na liczbach, tekstach i datach

  Dodawanie kolumn

  • Kolumna niestandardowa
  • Kolumna indeksu
  • Kolumna z przykładów
  • Kolumna warunkowa

  Podstawowe informacje o Power Pivot

  • Korzyści z zastosowania dodatku Power Pivot
  • Włączanie dodatku
  • Zapoznanie z interfejsem edytora Power Pivot

  Wprowadzenie do relacji w Excelu

  • Tworzenie modelu danych bez wykorzystania dodatku Power Pivot
  • Zarządzanie modelem danych z poziomu Power Pivot
  • Import danych z różnych źródeł

  Obliczenia z wykorzystaniem języka DAX

  • Tworzenie kolumn obliczanych w modelu danych
  • Wykorzystanie miar w raporcie tabeli przestawnej

  Raportowanie danych w modelu danych z wykorzystaniem tabeli przestawnej

  • Wykorzystanie tabeli przestawnej i wykresu przestawnego opartych na modelu danych
  • Tworzenie hierarchii
  • Zastosowanie wskaźnika KPI

FORMA SZKOLENIA:

 • interaktywny wykład
 • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu