fbpx

KOMPENDIUM SKUTECZNEGO WINDYKATORA

KOMPENDIUM SKUTECZNEGO WINDYKATORA
CENA
1,190.00 +23% VAT

Trenerzy

Adrian Szydlik
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI, PRAWO PRACY
Grzegorz Madej
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Początek

14 czerwca 2022 - 09:00

Koniec

15 czerwca 2022 - 15:30

Miejsce szkolenia

Hotel Amber, Powstańców Warszawskich 45, Gdańsk   Zobacz mapę

Zapraszamy na szkolenie w Gdańsku, które poprowadzą Adrian Szydlik i Grzegorz Madej pt.:  „KOMPENDIUM SKUTECZNEGO WINDYKATORA

Szkolenia Akademii Przedsiębiorcy WEC rekomendowane są przez  Certyfikowany Dział Windykacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który ma na celu profesjonalizacji Państwa pracy poprzez możliwość rozwoju i zwiększania wiedzy na tematy dotyczące odzyskiwania należności.

CENA:

Koszt  wynosi 1190 zł netto (+23% Vat) cena bez noclegu

  • warsztaty,
  • materiały, certyfikat,
  • obiad, przerwy kawowe.

Nocleg w pokoju jednoosobowym + śniadanie – 250 zł brutto

DZIEŃ 1

BLOK I: VADEMECUM WINDYKACJI
Moduł 1 – Wstęp:
Windykacja – czym jest, cechy.
Rodzaje windykacji.
Instrumenty oceny wiarygodności kontrahentów. Jak ocenić kondycję
finansową firmy?
Odpowiedzialność za zobowiązania w zakresie różnych form prowadzonych
działalności gospodarczych (z uwzględnieniem spółek).
Moduł 2 – Windykacja miękka (polubowna):
Krótkie autorskie wideo na YouTube – istota negocjacji na podstawie
opowieści o pomarańczy.
Negocjacje z dłużnikiem. Jak budować relację z klientem opóźniającym
płatności?
Ćwiczenie nr 1 – wypełnienie zadania przez uczestników, poznanie własnego
stylu działania w konflikcie.
Postawy negocjacyjne – rywalizacja, kompromis, współpraca, unikanie,
przystosowanie się.
Regularny monitoring płatności.
Windykacja telefoniczna/elektroniczna.
Windykacja terenowa.
Wezwanie do zapłaty – wzór z omówieniem.
Moduł 3 – Windykacja twarda (sądowa):
Skierowanie sprawy do sądu – pozew o zapłatę należności (wzór
z omówieniem).
Postępowania uproszczone, nakazowe i upominawcze.
Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-sąd).
Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.
Ugoda pozasądowe – elementy, cechy (wzór z omówieniem).
Moduł 4 – Odzyskiwanie należności w wybranych sytuacjach:
Spółka cywilna a prywatne długi wspólników.
Odzyskiwanie należności od ,,znikających” przedsiębiorstw.
Ubezwłasnowolnienie a możliwość windykacji.
Co zrobić, gdy dłużnik umiera? Szanse na odzyskanie długu.
Egzekucja długu z zagranicy (ENZ i ETE).
Odpowiedzialność w zależności od przyjętego ustroju małżeńskiego.
Moduł 5 – Wstęp do postępowania egzekucyjnego i zakończenie windykacji:
Istota i przebieg postępowania egzekucyjnego.
Komornik – rola w egzekucji, podejmowane działania. Jak współpracować z
komornikiem?
Ćwiczenie nr 2 – skrypt rozmowy windykacyjnej – jakie błędy popełnił
windykator?
Skarga na czynności komornika – wzór z omówienie.

BLOK II: NOWELIZACJE KPC:
Zmiany dotyczące przerwania i zawieszenia terminu biegu przedawnienia.
Egzekucja z majątku rolnika – zmiany w kpc.
Nowe obowiązki komorników w zakresie ustalania majątku
dłużnika – art. 761, 801 kpc. Komornicze doręczanie pism procesowych.
Zgoda na działalność firm windykacyjnych – zmiany przygotowywane
przez rząd.
Krajowy Rejestr Zadłużonych od grudnia 2021 roku.
Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej – zmiany
według ustawy z dnia 28 maja 2021 roku zmieniającej KPC i pozostałe
zmiany w ustawie.

DZIEŃ 2

Moduł 1 – Windykacja przedsądowa – przypomnienie i uzupełnienie zagadnienia:
Wezwania do zapłaty,
Zasady prowadzenia korespondencji z dłużnikiem (korespondencja tradycyjna,
korespondencja e-mailowa),
Zawieranie ugód z dłużnikami (elementy przedmiotowo istotne ugody),
Uznanie długu – uznanie właściwe i niewłaściwe, ugoda mediacyjna.
Moduł 2 – Doręczanie pism w postępowaniu cywilnym:
Ogólne zasady doręczania pism procesowych,
Doręczanie pism w sprawach gospodarczych,
Doręczenie zastępcze w trybie art. 139 i 1391 kpc,
Doręczenie w elektronicznym postępowaniu upominawczym.
Moduł 3 – Postępowania odrębne:
Postępowanie w sprawach gospodarczych:
Postępowanie nakazowe i postępowanie upominawcze,
Elektroniczne postępowanie upominawcze.
BLOK II: POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
Moduł 1 – Sposoby egzekucji świadczeń pieniężnych:
Ograniczenia w egzekucji z wynagrodzenia za pracę, umów cywilnoprawnych,
rachunków bankowych wprowadzone przepisami ustaw antykryzysowych,
Uchylenie ograniczeń w zakresie możliwości prowadzenia egzekucji
z nieruchomości wprowadzonych przepisami ustaw.
Moduł 2 – Rola wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym:
Aktywność wierzyciela w popieraniu egzekucji,
Skutki braku aktywności – umorzenie i koszty postępowania egzekucyjnego.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu