KONFERENCJA - PIT 2018

KONFERENCJA - PIT 2018
CENA
390.00 +23% VAT

Trenerzy

Paweł Ziółkowski
Podatki, prawo pracy, działalność gospodarcza, ZUS

Początek

8 maja 2018 - 12:00

Koniec

8 maja 2018 - 15:00

Miejsce szkolenia

Warszawa, Centrum Szkoleniowe KOPERNIK, ul. Kopernika 30   Zobacz mapę

KONFERENCJA – PIT 2018

 

CENA:

Koszt uczestnictwa w konferencji jednej osoby wynosi 390 zł netto (+23% Vat).

 

CENA ZAWIERA:

  • uczestnictwo w konferencji,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat udziału w konferencji,
  • przerwy kawowe, lunch,


1. Przychody podatkowe:
a) Rodzaje przychodów:
– Pieniądze,
– Wartości pieniężne,
– Wartość świadczeń w naturze,
– Wartość innych nieodpłatnych świadczeń.
b) Moment uzyskania przychodów:
– Otrzymanie świadczenia,
– Postawienie do dyspozycji.
c) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (K 7/13)

2. Koszty uzyskania przychodów:
a) Stosunek pracy:
– Koszty zwykłe,
– Koszty podwyższone,
– Koszty na dojazdy.
b) Umowy cywilnoprawne:
– Koszty procentowe,
– Koszty kwotowe.
c) Koszty autorskie:
– warunki przysługiwania kosztów autorskich,
– nowy limit kosztów autorskich,
– katalog osób uprawnionych.

3. Kwota wolna od podatku 2018:
– Ustalanie wysokości kwoty wolnej,
– Kwota wolna a zaliczki,
– Przekroczenie progu podatkowego,
– Oświadczenia o zamiarze rozliczenia łącznego a kwota wolna.
 
4. Świadczenia dla pracowników:
a) Samochody służbowe,
b) Inne składniki majątku udostępniane pracownikom,
c) Abonamenty medyczne,
d) Imprezy,
e) Szkolenia,
f) Podróże służbowe,
g) Oddelegowanie,
h) Świadczenia BHP,
i) Świadczenia z ZFŚS – nowe wysokości zwolnień podatkowych,
j) Umundurowanie,
k) Ekwiwalenty za narzędzia materiały i sprzęt pracownika,
l) Odszkodowania,
ł) Dofinansowanie żłobków i przedszkoli,
m) Świadczenia zgłoszone przez uczestników.

 

 


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu