Windykacja należności - zmiany w KPC i egzekucji komorniczej 2019r.

Windykacja należności - zmiany w KPC i egzekucji komorniczej 2019r.
CENA
590.00 +23% VAT

Początek

17 maja 2019 - 09:00

Koniec

17 maja 2019 - 15:30

Miejsce szkolenia

Gdańsk, Hotel AMBER, ul. Powstańców Warszawskich 45   Zobacz mapę

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie jest kierowane do pracowników działów windykacji, osób zajmujących się odzyskiwaniem należności.

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 590 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat udziału w szkoleniu,
  • przerwy kawowe, lunch,

Zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego:
Instytucja nadużycia prawa procesowego.
Zmiany w instytucji wyłączenia sędziego.

Obostrzenie zasad co do braków formalnych i fiskalnych pism profesjonalnych pełnomocników (natychmiastowy zwrot pisma dotkniętego brakami, odrzucenie nieopłaconego środka zaskarżenia, powołanie świadka):
Zmiany w przepisach o doręczeniach.
Instytucja oddalenia oczywiście bezzasadnego powództwa na posiedzeniu niejawnym.
Regulacja procesowego zarzutu potrącenia oraz zarzutu przedawnienia.
Instytucja posiedzenia przygotowawczego i jej skutki dla stron procesu
Postępowanie w sprawach gospodarczych. Obostrzenie zasad dla przedsiębiorców.
Zmiany dotyczące zażalenia.
Zmiany dotyczące skargi na orzeczenie referendarza sądowego.

Zmiany w egzekucji – Ustawa o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych:
Wniosek egzekucyjny i jego kształt (elementy wniosku egzekucyjnego, zmiany w możliwości wyboru komornika, kiedy można skierować wniosek do komornika spoza rewiru).
Czynności wykonywane przez komornika bezpłatnie (art. 801 KPC , obligatoryjne zebranie informacji w trybie art. 761 KPC).
Poszukiwanie majątku (definicja, koszty i przesłanki).
Koszty egzekucyjne wierzyciela (wydatki egzekucyjne i koszty zastępstwa prawnego).
Zmiany w wysokości i sposobu obliczania opłat egzekucyjnych (rodzaje opłat egzekucyjnych, opłaty egzekucyjne przy skutecznej egzekucji, opłaty egzekucyjne przy bezskutecznej egzekucji).
Transparentność podejmowanych czynności przez komornika (utrwalanie czynności przez rejestrację dźwięku i obrazu, obligatoryjne pouczenia przy wszczęciu egzekucji, zmiany w art. 763 kpc).
Współpraca wierzyciela z komornikiem (jak osiągnąć efektywną egzekucję).
Skarga na czynności komornika (właściwość sądu, sposób wnoszenia, opłaty, skutki).

Przedawnienie roszczeń – zmiany w przepisach:
Ogólne terminy przedawnienia roszczeń.
Początek biegu przedawnienia, obliczanie terminów przedawnienia.
Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia roszczeń.
Czynności skutkujące zawieszeniem lub przerwaniem biegu przedawnienia.

 

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu