fbpx

Krajowy Rejestr Zadłużonych - elektronizacja postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych - szkolenie on-line

Krajowy Rejestr Zadłużonych - elektronizacja postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych
CENA
490.00 +23% VAT

Trenerzy

Grzegorz Madej
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Początek

15 grudnia 2022 - 10:00

Koniec

15 grudnia 2022 - 14:00

Zapraszamy na szkolenie pt.:  „Krajowy Rejestr Zadłużonych – elektronizacja postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenia Akademii Przedsiębiorcy WEC rekomendowane są przez  Certyfikowany Dział Windykacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który ma na celu profesjonalizacji Państwa pracy poprzez możliwość rozwoju i zwiększania wiedzy na tematy dotyczące odzyskiwania należności.

CENA:

Koszt  wynosi 490 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe.

Nowelizacja postępowania upadłościowego:

Przesłanki ogłoszenia upadłości,

Konsekwencje otwarcia postępowania upadłościowego dla dłużnika i jego wierzycieli,

Syndyk – pozycja i uprawnienia syndyka w postępowaniu upadłościowym:

Zgłaszanie wierzytelności przez wierzycieli upadłego,

pływ zabezpieczeń rzeczowych na pozycję wierzyciela w postępowaniu upadłościowym.

Upadłość konsumencka:

Zaprzestanie działalności gospodarczej a upadłość konsumencka

Upadłość małżonków

Konsekwencje upadłości konsumenckiej dla wierzycieli

Nowelizacja postępowania o zatwierdzenie układu:

Przesłanki otwarcia,

Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego i jego skutki,

Zbieranie głosów wierzycieli,

Ustalenie i stwierdzenie przyjęcia układu,

Zatwierdzenie układu – wniosek i jego rozpoznanie,

Skutki zatwierdzenia układu dla wierzycieli.

Informatyzacja postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego:

Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) jako centralny rejestr informacji o kontrahentach – zakres informacji gromadzonych w Rejestrze,

KRZ jako narzędzie elektronizacji postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Zasady korzystania z Krajowego Rejestru Zadłużonych:

Wyszukiwanie i przeglądanie informacji zamieszczonych w KRZ,

Zakładanie konta w systemie KRZ – rodzaje kont w systemie,

Funkcjonalności dostępne w systemie KRZ,

Składanie pism procesowych za pośrednictwem systemu KRZ.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu