fbpx

Księgi wieczyste i hipoteka a majątek dłużnika – praktyczne warsztaty - szkolenie on-line

Księgi wieczyste i hipoteka a majątek dłużnika – praktyczne warsztaty
CENA
490.00 +23% VAT

Trenerzy

Grzegorz Madej
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Początek

16 września 2021 - 10:00

Koniec

16 września 2021 - 14:00

Zapraszamy na szkolenie, które poprowadzi Grzegorz Madej pt.:  „Księgi wieczyste i hipoteka a majątek dłużnika – praktyczne warsztaty

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenia Akademii Przedsiębiorcy WEC rekomendowane są przez  Certyfikowany Dział Windykacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który ma na celu profesjonalizacji Państwa pracy poprzez możliwość rozwoju i zwiększania wiedzy na tematy dotyczące odzyskiwania należności.

CENA:

Koszt  wynosi 490 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe.

Podstawy prawne funkcjonowania ksiąg wieczystych:

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, kiedy nie działa,

Jawność ksiąg wieczystych.

Struktura księgi wieczystej – Dział, Rubryka, Pole.

Czytanie treści księgi:

Struktura księgi wieczystej,

Analiza poszczególnych działów ksiąg wieczystych:

Oznaczenie księgi wieczystej (Okładka),

Dział I – O Oznaczenie nieruchomości,

Dział I – SP Spis praw związanych z własnością,

Dział II – Własność,

Dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia,

Dział IV – Hipoteka.

Ostrzeżenia i wzmianki w księdze wieczystej,

Odpisy i wyciągi z księgi wieczystej – charakterystyka dokumentów, korzystanie z dokumentów elektronicznych.

Hipoteka:

Powstanie i skutki ustanowienia hipoteki,

Rodzaje hipotek – hipoteka umowna a hipoteka przymusowa,

Wpływ postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, restrukturyzacyjnego – na możliwość ustanowienia i skuteczność hipoteki,

Hipoteka a przedawnienie.

Egzekucja z nieruchomości:

Zasady prowadzenia egzekucji z nieruchomości,

Ograniczenia wprowadzone przepisami ustaw antykryzysowych,

Elektroniczna licytacja nieruchomości.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu