fbpx

Mediacja w windykacji jak alternatywa procesu sądowego - szkolenie on-line

Mediacja w windykacji jak alternatywa procesu sądowego
CENA
490.00 +23% VAT

Trenerzy

Borys Baldowski
MEDIACJE, WINDYKACJA

Początek

25 lutego 2021 - 10:00

Koniec

25 lutego 2021 - 14:00

Zapraszamy na szkolenie, które poprowadzi Borys Baldowski pt.:  „Mediacja w windykacji jak alternatywa procesu sądowego”

Szkolenia Akademii Przedsiębiorcy WEC rekomendowane są przez Certyfikowany Dział Windykacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który ma na celu profesjonalizacji Państwa pracy poprzez możliwość rozwoju i zwiększania wiedzy na tematy dotyczące odzyskiwania należności.

Więcej informacji o CDW znajdziecie Państwo na stronie:

Certyfikowany Dział Windykacji

CENA:

Koszt  wynosi 490 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe.

Istota sporów sądowych. Dlaczego decydujemy się skierować roszczenie o zapłatę na drogę postępowania sądowego? – omówienie zalet oraz wad sporów sądowych.

Postępowanie mediacyjne – krótka charakterystyka mediacji. Rodzaje postępowań mediacyjnych.

Rola mediatora w postępowaniu mediacyjnym.

Skierowanie roszczenia o zapłatę na drogę postępowania mediacyjnego.

Możliwe sposoby zakończenia postępowania mediacyjnego.

Charakter prawny ugody zawartej przed mediatorem.

Korzyści dla wierzycieli w przypadku braku zawarcia ugody.

Mediacja, a bieg terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę.

Postępowanie mediacyjne, a zawezwanie do próby ugodowej – porównanie obu instytucji i rozstrzygnięcie, która z nich w świetle obowiązujących przepisów jest korzystniejsza dla wierzycieli.

Skierowanie ugody zawartej przed mediatorem do egzekucji, bez potrzeby rozstrzygania sporu o zapłatę w postępowaniu sądowym.

Koszty postępowania mediacyjnego.

Postępowanie mediacyjne, a aspekt wizerunkowy dla wierzycieli oraz wpływ na utrzymanie stosunków gospodarczych z dłużnikami.

Podsumowanie – zestawienie zalet oraz wad postępowania mediacyjnego poprzez porównanie z postępowaniem sądowym o zapłatę.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu