fbpx

Naliczanie odsetek od pozwów - szkolenie on-line

Naliczanie odsetek od pozwów
CENA
550.00 +23% VAT

Początek

27 marca 2023 - 10:00

Koniec

27 marca 2023 - 14:00

Zapraszamy na szkolenie pt.:  „Naliczanie odsetek od pozwów”

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenia Akademii Przedsiębiorcy WEC rekomendowane są przez  Certyfikowany Dział Windykacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który ma na celu profesjonalizacji Państwa pracy poprzez możliwość rozwoju i zwiększania wiedzy na tematy dotyczące odzyskiwania należności.

CENA:

Koszt  wynosi 550 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe.

Odsetki – zagadnienia ogólne

Pojęcie odsetek

Odsetki jako świadczenie uboczne

Funkcje odsetek

Wymagalność

Przedawnienie odsetek

 Źródła odsetek

Umowa

Ustawa

Orzeczenie sądu/decyzja organu

 Odsetki maksymalne

Wysokość

Skutki ustanowienia odsetek przekraczającą wysokość odsetek maksymalnych na przykładach z orzecznictwa

Zakaz anatocyzmu

Terminy spełnienia świadczenia

Świadczenia terminowe

Świadczenia nieterminowe

Sposoby obliczania terminów

Sposób zaliczania zapłaty przez dłużnika

Rodzaje odsetek

Odsetki za opóźnienie – podstawa prawna, wysokość, sposób naliczania – na przykładach praktycznych

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych – podstawa prawna, wysokość, sposób naliczania – na przykładach praktycznych

Rekompensata za koszty odzyskania należności w trybie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – podstawa prawna, wysokość, sposób naliczania – na przykładach praktycznych

Odsetki od kwoty zasądzonej tytułem zwrotu procesu – podstawa prawna, wysokość, sposób naliczania – na przykładach praktycznych

Sposób naliczania odsetek przy uwzględnieniu zmiany ich wysokości na przestrzeni czasu

Praktyczne narzędzia ułatwiające wyliczenie wysokości odsetek

Praktyczne aspekty formułowania żądania o zasądzenie odsetek na etapie przedsądowym/sądowym/egzekucyjnym

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu