fbpx

Efektywne negocjacje z dłużnikiem - szkolenie on-line

Efektywne negocjacje z dłużnikiem
CENA
980.00 +23% VAT

Trenerzy

Krzysztof Piłat
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI

Początek

9 czerwca 2022 - 09:00

Koniec

10 czerwca 2022 - 15:30

Zapraszamy na szkolenie on-line, które poprowadzą Krzysztof Piłat pt.:  „Efektywne negocjacje z dłużnikiem

Szkolenia Akademii Przedsiębiorcy WEC rekomendowane są przez  Certyfikowany Dział Windykacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który ma na celu profesjonalizacji Państwa pracy poprzez możliwość rozwoju i zwiększania wiedzy na tematy dotyczące odzyskiwania należności.

CENA:

Koszt  wynosi 980 zł netto (+23% Vat) cena bez noclegu

Skuteczne odzyskiwanie należności od kluczowych kontrahentów jest umiejętnością wykorzystywania narzędzi windykacyjnych w sposób przemyślany i optymalny. Niezbędna jest do tego znajomość zasad windykacji polubownej. Strategia czynności windykacyjnych powinna uwzględniać standardy rozmów. Standardy skutecznych kontaktów
opierają się na technikach wywierania wpływu i technikach negocjacyjnych. Umiejętności negocjacyjne dostarczają skutecznych technik pomocnych w osiąganiu celów windykacji polubownej.

1.Negocjacje:

1.1.Przygotowanie do negocjacji,

1.2.Strategie: dominacja, unikanie konfliktu, rozwiązywanie problemu,

1.3.Negocjacje pozycyjne(dominacji), miękkie (uległości), rzeczowe (problemowe),

1.4.Jeżeli musisz ustąpić, to jak to robić korzystnie – poziom aspiracji, strefa kompromisu, dolna granica,

1.5.Kotwiczenie,

1.6. Wzmocnienie pozycji negocjacyjnej – BATNA,

1.7.Zasady negocjacji służące utrzymaniu relacji,

1.8.Czym są opcje i stanowiska w negocjacjach.

2.Gra „dłużnik”

3.Zasady postępowania z różnymi typami dłużników.

4.Sposoby radzenia sobie z wymówkami.

5.Windykacja pośrednia i bezpośrednia:

5.1.Reguły postępowania windykacyjnego,

5.2.Strategia czynności windykacyjnych,

5.3.Studia przypadków – procedury windykacyjne.

6.Techniki wpływu:

6.1.Reguła wzajemności,

6.2.Zaangażowanie i konsekwencja,

6.3.Sformułowania perswazyjno – psychologiczne.

7.Błędy komunikacyjne.

8.Scenariusz rozmowy:

8.1.Faza identyfikacji,

8.2.Wymówki i reakcja,

8.3.Zapowiedź sankcji,

8.4.Negocjowanie,

8.5.Kotwiczenie.

9.Symulacje:

9.1.Symulacje negocjacji,

9.2.Symulacje rozmów z różnymi typami dłużników.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu