Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego w świetle nowelizacji 2018-2019

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego w świetle nowelizacji 2018-2019
CENA
450.00 +23% VAT

Początek

9 kwietnia 2019 - 09:00

Koniec

9 kwietnia 2019 - 15:30

Miejsce szkolenia

Gdańsk, Hotel AMBER, ul. Powstańców Warszawskich 45   Zobacz mapę

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 450 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat udziału w szkoleniu,
  • przerwy kawowe, lunch,

1. Na czym polegają zasadnicze zmiany wprowadzone nowelizacją – omówienie zakresu zmian.
2. Stosunek najmu i jego rodzaje, różnice między najmem umowny i ustawowy.
3. Najem umowy – przepisy Kodeksu cywilnego po zmianach – szczegółowe określenie:
– prawa i obowiązki stron,
– śmierć najemcy a umowa najmu, przejście uprawnień ; inne przypadki sukcesji,
– odpowiedzialność za długi, zakres odpowiedzialności; jak dochodzić zapłaty, uprawnienia wierzyciela; nowe zasady przedawniania roszczeń,
– skuteczność doręczeń korespondencji – zmiana w zakresie ułatwiająca doręczenia,
– uszczegółowienie pojęcia ‘’zamieszkanie’’.
4. Zasady ubiegania się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu na lokal i najem lokalu socjalnego – mieszkaniowy zasób gminy.
5. Zasady ustalania czynszów, zmiany umów w zakresie podwyższenia i obniżenia – zagadnienia prawne.
6. Cykliczna weryfikacja dochodów najemców. Regulacja czynszu – zmiana w przypadku zmian dochodu.
7. Warunki zakończenia umowy najmu , ograniczenia prawne, rodzaje zakończenia:
– negocjacje w zakresie zakończenia najmu,
– wypowiedzenie umowy najmu,
– pozew do sądu o rozwiązanie umowy najmu i nakazanie opróżnienia lokalu,
– zasady eksmitowania – czy w świetle zmian można skutecznie eksmitować.
8. Zawarcie umowy najmu na lokal socjalny – prawomocny wyrok sądowy.
9. Najem pomieszczenia tymczasowego, art. 1046 par 4 kpc.
10. Zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego – uprawnienia właściciela, odszkodowanie – zakres osobowy i rzeczowy.
11. Obowiązek zapewnienia przez Gminę najemcą lokalu zamiennego i pokrywanie kosztów przeprowadzki – remonty lokali i rozbiórki.
12. Kodeks Postępowania Cywilnego:
– tryb postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia,
– problematyka związana z żądaniem przez powoda ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu