fbpx

Ochrona sygnalistów - nowe obowiązki pracodawców - szkolenie on-line

Ochrona sygnalistów - nowe obowiązki pracodawców
CENA
490.00 +23% VAT

Trenerzy

Miłosz Bagiński-Żyta
Windykacja należności, prawo budowlane

Początek

20 maja 2022 - 10:00

Koniec

20 maja 2022 - 14:00

Zapraszamy na szkolenie, które poprowadzi Miłosz Bagiński-Żyta pt.:  „Ochrona sygnalistów – nowe obowiązki pracodawców”

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

CENA:

Koszt  wynosi 490 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe.

 1. Obecny stan prawny:
  1. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dn. 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii,
  2. projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
 2. Transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dn. 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii – skierowany do Państw Członkowskich UE termin wprowadzenia w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy, z uwzględnieniem podmiotów prawnych w sektorze prywatnym.
 3. Moc wiążąca dyrektyw:
  1. związanie Państwa Członkowskiego UE dyrektywą,
  2. bezpośrednie stosowanie dyrektyw.
 4. Przesłanki (podstawy) uchwalenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dn. 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa.
 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dn. 23.10.2019 r.
  w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa:

  1. zakres stosowania, definicje i warunki objęcia ochroną,
  2. zgłoszenia wewnętrzne i działania następcze,
  3. zgłoszenia zewnętrzne i działania następcze,
  4. ujawnianie publiczne,
  5. przepisy mające zastosowanie do zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych,
  6. środki ochrony,
  7. przepisy końcowe.
 6. Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa:
  1. zakres stosowania,
  2. definicje,
  3. zakaz działań odwetowych i środki ochrony,
  4. zgłoszenia wewnętrzne i działania następcze,
  5. zgłoszenia zewnętrzne,
  6. ujawnianie publiczne,
  7. przepisy karne.
 7. Jak zachować się wobec braku krajowych przepisów o ochronie tzw. sygnalistów?
 8. Podsumowanie.

FORMA SZKOLENIA:

 • interaktywny wykład
 • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu