Ochrona danych osobowych w windykacji

Ochrona danych osobowych w windykacji
CENA
590.00 +23% VAT

Początek

12 czerwca 2019 - 09:00

Koniec

12 czerwca 2019 - 15:30

Miejsce szkolenia

Lublin, Hotel Victoria, ul. Narutowicza 58/60   Zobacz mapę

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie jest kierowane do pracowników działów windykacji, osób zajmujących się odzyskiwaniem należności.

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 590 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, lunch,

Omówienie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych:

 1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO,
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 3. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podstawowe pojęcia w RODO:

  1. Definicja danych osobowych – szczególne kategorie danych,
  2. Administrator danych,
  3. Podmiot przetwarzający.

Zasady przetwarzania danych w RODO:

  1. Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,
  2. Celowość oraz dopuszczalność zmiany celu,
  3. Adekwatność,
  4. Czasowość.

Podstawy przetwarzania danych osobowych:

  1. Zgoda na przetwarzanie danych,
  2. Pozostałe podstawy przetwarzania danych – na jakich podstawach można oprzeć przetwarzanie danych w związku z windykacją należności.

Administrator – obowiązki, w tym:

  1. Analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych,
  2. Przeprowadzenie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych.

Podmiot przetwarzający:

  1. Zasady korzystania z podmiotów zewnętrznych (firm windykacyjnych, zewnętrznych kancelarii prawnych) przy windykacji należności,
  2. Wymogi dot. umów powierzenia przetwarzania danych.

Bezpieczeństwo przetwarzania danych – o czym należy pamiętać!!

Korzystanie z praw wynikających z RODO:

  1. Prawo do sprostowania danych,
  2. Prawo do bycia zapomnianym,
  3. Prawo do ograniczonego przetwarzania,
  4. Prawo do sprzeciwu.

Obowiązek informacyjny według RODO:

Zbieranie danych od osoby, której dane dotyczą ( art. 13 RODO), Zbieranie danych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (art. 14 RODO).

Inspektor ochrony danych:

Kiedy wierzyciel ma obowiązek wyznaczenia IOD.

Zasady przekazywania danych do państw trzecich.

Organ nadzorczy ( Urząd Ochrony Danych Osobowych):

  1. Właściwość, zadania i uprawnienia,
  2. Zasady prowadzenia kontroli,
  3. Sankcje finansowe za naruszenie ochrony danych osobowych,
  4. Przepisy określające tryb postępowania przed organem nadzorczym,
  5. Omówienie najnowszych decyzji UODO związanych z kontrolą przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
 1. Środki ochrony prawnej:
  1. Skarga do organu nadzorczego,
  2. Dochodzenie praw przed sądem,
  3. Prawo do odszkodowania.

 

FORMA SZKOLENIA:

 • interaktywny wykład
 • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu