Postępowanie egzekucyjne w administracji – omówienie zmian

Postępowanie egzekucyjne w administracji – omówienie zmian
CENA
690.00 +23% VAT

Trenerzy

Kamil Miśtal
Windykacja prawna, ochrona danych osobowych, KPA, prawo pracy.

Początek

15 listopada 2019 - 09:00

Koniec

15 listopada 2019 - 15:30

Miejsce szkolenia

Warszawa, Centrum Szkoleniowe KOPERNIK, ul. Kopernika 30   Zobacz mapę

Głównym celem zmian ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jest zdecydowane uproszczenie procedur obowiązujących w egzekucji administracyjnej. Te zmiany mają pozytywne znaczenie dla wierzycieli i zobowiązanych.

Zmianie ulegną również obowiązki i prawa organów egzekucyjnych.

Szkolenie będzie składało się z omówienia studium przypadku oraz wyjaśnienia linii orzeczniczej sądów w zakresie toku prowadzenia egzekucji, co z pewnością uczyni szkolenie bardzo praktycznym i przydatnym z punktu widzenia jego uczestników.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie kierowane jest do pracowników administracji.

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 690 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, lunch,

 1. Założenia projektu zmian w egzekucji administracyjnej.
 2. Podstawowe instytucje postępowania egzekucyjnego w administracji.
 3. Ocena istniejących rozwiązań prawnych pod kątem aktualnego orzecznictwa sądowego.
 4. Protokół o stanie majątkowym.
 5. Upomnienie.
 6. Sposób postępowania w przypadku wniesienia skarg lub wniosków po terminie.
 7. Zmiana w zakresie organów egzekucyjnych.
 8. Wszczęcie egzekucji administracyjnej.
 9. Elektronizacja przekazywania tytułów wykonawczych.
 10. Zmiany treści tytułu wykonawczego.
 11. Egzekucja z majątku wspólnego małżonków.
 12. Egzekucja z przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego.
 13. Obowiązki informacyjne wierzyciela.
 14. Zarzuty w sprawie egzekucji administracyjnej.
 15. Nieznane miejsce zamieszkania zobowiązanego.
 16. Rozporządzenie rzeczą lub prawem majątkowym.
 17. Sprzedaż rzeczy, który przechowywanie powoduje wysokie koszty.
 18. Skarga na czynności egzekucyjne.
 19. Uchylenie czynności egzekucyjnej z urzędu.
 20. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego w przypadku śmierci zobowiązanego.
 21. Umorzenie postępowania egzekucyjnego.
 22. Druki stosowane w egzekucji.
 23. Egzekucja z pieniędzy, terminale płatnicze.
 24. Dobrowolna zapłata zobowiązanego.
 25. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego. Problem SKOK.
 26. Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku. Elektronizacja zajęć.
 27. Egzekucja z ruchomości.
 28. Licytacja elektroniczna.
 29. Zbieg egzekucji. Problem należności alimentacyjnych.
 30. Problematyka naliczania, pobierania i zwrotu opłat egzekucyjnych. Opłata manipulacyjna. Wydatki gotówkowe.
 31. Zabezpieczenie na wniosek prokuratury.
 32. Przepisu przejściowe i wejście zmian w życie.

 

FORMA SZKOLENIA:

 • interaktywny wykład
 • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu