Prawo Budowlane z uwzględnieniem planowanych zmian w 2019 roku – warsztaty

Prawo Budowlane z uwzględnieniem planowanych zmian w 2019 roku – warsztaty
CENA
590.00 +23% VAT

Początek

14 czerwca 2019 - 09:00

Koniec

14 czerwca 2019 - 15:30

Miejsce szkolenia

Łódź, Piotrkowska 270, XI pietro   Zobacz mapę

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 590 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat udziału w szkoleniu,
  • przerwy kawowe, lunch,

Głównym problemem podczas rozpoznawania sporów na gruncie prawa budowlanego jest konieczność uwzględnienia faktu, że w przypadku umowy o roboty budowlane dochodzi do krzyżowania się i nakładania na siebie przepisów z dwóch różnych gałęzi prawa. Przepisy ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane należą bowiem do sfery prawa administracyjnego.

Zgodnie z treścią art. 658 KC, do sporów z zakresu robót budowlanych stosuje się, odpowiednio, przepisy dotyczące umowy o dzieło.

W zakresie rozstrzygania kwestii prawa budowlanego niezbędna jest znajomość poniższych zagadnień:

1. Źródła zobowiązań.
2. Umowa o roboty budowlane w świetle orzecznictwa.
3. Problematyka nieważności umowy podwykonawczej o roboty budowlane.
4. Orzecznictwo w zakresie prawa budowlanego.
5. Inwestor w procesie budowlanym .
6. Odpowiedzialność cywilnoprawna Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru w procesie budowlanym wobec Inwestora .
7. Podstawa rozliczeń pomiędzy stronami a kosztorys powykonawczy.
8. Sposoby zabezpieczenia należności wykonawcy w umowach o roboty budowlane.
9. Kto ponosi odpowiedzialność na terenie budowy- cywilną, karną.
10. Odstąpienie od umowy.
11. Dochodzenie roszczeń z umowy o roboty budowlane.
12. Odbiór robót.
13. Omówienie planowych zmian w prawie budowalnym – 2019.

 

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu