fbpx

PRAWO SPORTOWE - Kontrakty zawodników piłki nożnej - szkolenie on-line

PRAWO SPORTOWE - Kontrakty zawodników piłki nożnej
CENA
590.00 +23% VAT

Początek

24 czerwca 2022 - 09:00

Koniec

24 czerwca 2022 - 14:00

Zapraszamy na szkolenie, które poprowadzi Łukasz Klimczyk pt.:  „PRAWO SPORTOWE – Kontrakty zawodników piłki nożnej”

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

CENA:

Koszt  wynosi 590 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe.

PANEL I
Kontrakty sportowe oraz kontrakty piłkarskie:

Omówienie dopuszczalnych przez przepisy prawa form prawnych
zawieranych kontraktów sportowych (na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących tj. ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie).
Omówienie
dopuszczalnych przez przepisy wewnętrzne form prawnych zawieranych kontraktów piłkarskich (na podstawie przepisów wewnętrznych PZPN oraz FIFA).
Przedstawienie
wymogów kontraktów piłkarskich oraz najczęściej spotykanych klauzul kontraktowych (wraz z zaprezentowaniem przykładów klauzul kontraktowych).
Stabilność kontraktów sportowych (omówienie sposobu
rozwiązywania kontraktów piłkarskich oraz orzecznictwa
w
tym zakresie).

PANEL II
Zasady zmian przynależności klubowej sportowców:

Omówienie ogólnych zasad / sposobów zmiany przynależności
klubowej zawodników (transfery definitywne / transfery czasowe).
Przedstawienie rozwiązań w dyscyplinach drużynowych (PZKosz / PZPS
/ ZPRP / PZMot) oraz indywidualnych (PZZ / PZPC).
Szczegółowe omówienie zasad / sposobów zmiany przynależności
klubowej zawodników w piłce nożnej.

PANEL III
Arbitraż:

Przedstawienie ogólnych zasad dotyczących arbitrażu sportowego
(w tym przedstawienie działalności The Court of Arbitration for Sport z siedzibą w Lozannie oraz Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim oraz trybu postępowań).
Omówienie
sposobu rozwiązywania sporów w piłce nożnej (przedstawienie działalności Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN oraz trybu postępowania).
Omówienie sposobu postępowania dyscyplinarnego za doping
w sporcie w piłce nożnej (przedstawienie działalności Panelu Dyscyplinarnego przy POLADA wraz z omówieniem dotychczasowych spraw z piłki nożnej).

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu