fbpx

Upadłość i upadłość konsumencka – zmiany od 1 grudnia 2021 związane z elektronizacją postępowań - szkolenie on-line

Upadłość i upadłość konsumencka – zmiany od 1 grudnia 2021 związane z elektronizacją postępowań
CENA
490.00 +23% VAT

Trenerzy

Grzegorz Madej
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Początek

17 września 2021 - 10:00

Koniec

17 września 2021 - 14:00

Zapraszamy na szkolenie, które poprowadzi Grzegorz Madej pt.:  „Upadłość i upadłość konsumencka – zmiany od 1 grudnia 2021  związane z elektronizacją postępowań

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenia Akademii Przedsiębiorcy WEC rekomendowane są przez  Certyfikowany Dział Windykacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który ma na celu profesjonalizacji Państwa pracy poprzez możliwość rozwoju i zwiększania wiedzy na tematy dotyczące odzyskiwania należności.

CENA:

Koszt  wynosi 490 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe.

Przesłanki ogłoszenia upadłości:

 • przesłanki pozytywne i negatywne – konsekwencje dla upadłego,

Wniosek o ogłoszenie upadłości – wymagania formalne wniosku.

Zasady prowadzenia postępowania upadłościowego:

 • przygotowana likwidacja – nowe regulacje, Konsekwencje otwarcia postępowania upadłościowego dla dłużnika i jego wierzycieli. Syndyk – pozycja i uprawnienia syndyka w postępowaniu upadłościowym:
 • Zasady zaskarżania czynności syndyka,
 • Sposób zgłaszania wierzytelności w upadłości konsumenckiej, Rola wierzyciela w postępowaniu upadłościowym.

Wpływ zabezpieczeń rzeczowych na pozycję wierzyciela w postępowaniu upadłościowym.

Zasady prowadzenia upadłości konsumenckiej:

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza a upadłość konsumencka,
 • Zaprzestanie działalności a upadłość konsumencka. Odpowiednie stosowanie ogólnych przepisów o upadłości do upadłości konsumenckiej.

Upadłość małżonków.

Zabezpieczenie egzystencji upadłego.

Plan spłaty wierzycieli (PSW) – rola syndyka, skutki dla wierzycieli. Przedawnienie w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Zmiany w zakresie informatyzacji postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego:

 • Utworzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ) jako centralnego rejestru informacji o kontrahentach – zakres informacji gromadzonych w Rejestrze,
 • KRZ jako narzędzie elektronizacji postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • Zasady i wymagania odnośnie korzystania z KRZ.

FORMA SZKOLENIA:

 • interaktywny wykład
 • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu