fbpx

Prawo upadłościowe – najnowsze zmiany - szkolenie on-line

Prawo upadłościowe – najnowsze zmiany
CENA
490.00 +23% VAT

Trenerzy

Grzegorz Madej
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Początek

24 stycznia 2022 - 10:00

Koniec

24 stycznia 2022 - 14:00

Zapraszamy na szkolenie, które poprowadzi Grzegorz Madej pt.:  „Prawo upadłościowe – najnowsze zmiany

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenia Akademii Przedsiębiorcy WEC rekomendowane są przez  Certyfikowany Dział Windykacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który ma na celu profesjonalizacji Państwa pracy poprzez możliwość rozwoju i zwiększania wiedzy na tematy dotyczące odzyskiwania należności.

CENA:

Koszt  wynosi 490 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe.

Od 1 grudnia br. obowiązują zmiany wprowadzające elektronizację postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Od tego dnia rozpoczął funkcjonowanie Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ), będący systemem teleinformatycznym przeznaczonym do obsługi postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Od 1 grudnia 2021r., w nowych postępowaniach, wierzyciele zobowiązani są dokonywać czynności w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym wyłącznie za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Na szkoleniu zostaną omówione ostatnie zmiany w przepisach prawa upadłościowego, wprowadzone w 2020 roku oraz 2021, w tym praktyczne korzystanie z systemu KRZ i pierwsze wnioski z funkcjonowania samego systemu.

PROGRAM SZKOLENIA

Przesłanki ogłoszenia upadłości:

przesłanki pozytywne i negatywne – konsekwencje dla upadłego,

Wniosek o ogłoszenie upadłości – wymagania formalne wniosku.

Zasady prowadzenia postępowania upadłościowego:

przygotowana likwidacja – nowe regulacje.

Konsekwencje otwarcia postępowania upadłościowego dla dłużnika i jego wierzycieli.

Syndyk – pozycja i uprawnienia syndyka w postępowaniu upadłościowym:

Zasady zaskarżania czynności syndyka,

Sposób zgłaszania wierzytelności w upadłości konsumenckiej,

Rola wierzyciela w postępowaniu upadłościowym.

Wpływ zabezpieczeń rzeczowych na pozycję wierzyciela w postępowaniu upadłościowym.

Zasady prowadzenia upadłości konsumenckiej:

Jednoosobowa działalność gospodarcza a upadłość konsumencka,

Zaprzestanie działalności a upadłość konsumencka.

Odpowiednie stosowanie ogólnych przepisów o upadłości do upadłości konsumenckiej.

Upadłość małżonków.

Zabezpieczenie egzystencji upadłego.

Plan spłaty wierzycieli (PSW) – rola syndyka, skutki dla wierzycieli.

Informatyzacja postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego:

Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) jako centralny rejestr informacji o kontrahentach – zakres informacji gromadzonych w Rejestrze,

KRZ jako narzędzie elektronizacji postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych,

Zasady i wymagania odnośnie korzystania z Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Praktyczne aspekty korzystania z systemu Krajowego Rejestru Zadłużonych.

.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu