fbpx

Przedawnienie roszczeń w praktyce - szkolenie on-line

Przedawnienie roszczeń w praktyce
CENA
550.00 +23% VAT

Trenerzy

Grzegorz Madej
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Początek

3 lutego 2023 - 10:00

Koniec

3 lutego 2023 - 14:00

Zapraszamy na szkolenie pt.:  „Przedawnienie roszczeń w praktyce”

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenia Akademii Przedsiębiorcy WEC rekomendowane są przez  Certyfikowany Dział Windykacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który ma na celu profesjonalizacji Państwa pracy poprzez możliwość rozwoju i zwiększania wiedzy na tematy dotyczące odzyskiwania należności.

CENA:

Koszt  wynosi 550 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe.

 1. Instytucja przedawnienia – pojęcie, cel instytucji przedawnienia.
 2. Początek biegu przedawnienia.
 3. Terminy przedawnienia poszczególnych kategorii roszczeń.
 4. Przedawnienie odsetek.
 5. Terminy przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu.
 6. Czynności powodujące przerwę biegu przedawnienia.
 7. Skutki prawne zawieszenia i przerwania biegu terminu przedawnienia.
 8. Zasady przedawniania roszczeń przeciwko konsumentom:
  1. Niedopuszczalność dochodzenia roszczenia przedawnionego (art. 117 § 21 c.),
  2. Wyjątek (nieuwzględnienie upływu przedawnienia – art. 1171c.).
 9. Skutki prawne przedawnienia.
 10. Zarzut przedawnienia roszczenia jako nadużycie prawa podmiotowego.
 11. Zagadnienia procesowe:
  1. Wymagania formalne pozwu – art. 187 § 1 pkt 11, art. 50529a p.c.).
 12. Przepisy szczególne:
  1. Roszczenia wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – modyfikacje w stosunku do ogólnych zasad przedawniania roszczeń,
  2. Roszczenia związane z usługami transportowymi – transport krajowy i międzynarodowy (konwencja CMR).

FORMA SZKOLENIA:

 • interaktywny wykład
 • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu