Reforma KPC 2019 - omówienie zmian procedury cywilnej

Reforma KPC 2019 - omówienie zmian procedury cywilnej
CENA
649.00 +23% VAT

Trenerzy

Tomasz Kujawa
Windykacja, prawo pracy

Początek

8 października 2019 - 09:00

Koniec

8 października 2019 - 15:30

Miejsce szkolenia

Łódź, Piotrkowska 270, XI pietro   Zobacz mapę

24 lipca 2019 r. Prezydent podpisał ustawę dotycząca nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Jest to jedna w największych i najbardziej gruntownych zmian przepisów postępowania cywilnego od wielu lat!!!

Ustawa wprowadza szereg zmian poczynając od postępowania dowodowego (wprowadza silniejszą prekluzję dowodową), poprzez doręczanie pism, wyrokowanie po składanie środków odwoławczych. Zmianie ulegnie również sposób prowadzenia procesu – pojawia się nieznany wcześniej plan rozprawy oraz wraca postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych.

Ustawa wprowadza także zmiany w zasadach ponoszenia kosztów sądowych w sprawach cywilnych.

Ustawa przewiduje krótkie, zaledwie 3 miesięczne vacatio legis – więc nowe przepisy zaczną obowiązywać jeszcze w tym roku.

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 649 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat udziału w szkoleniu,
  • przerwy kawowe, lunch,

1 . POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE. Cel, postępowania, plan rozprawy. Cele i możliwości. Zasady kompletowania dokumentów.

2. ODRĘBNE POSTĘPOWANIA W SPRAWACH GOSPODARCZYCH, z jednoczesnym wprowadzeniem większego rygoryzmu procesowego i ograniczeń w postępowaniu:

Zasady oceny stron sporu w celu zapewnienia obrony praw osobom niebędącym przedsiębiorcami oraz mikroprzedsiębiorcom.
Zasady zapobiegania nadużyciom prawa procesowego w zakresie wnoszenia bezzasadnych pozwów, sprzeciwów, zażaleń, zarzutów, kary i sankcje prawne
Postępowanie międzyinstancyjne – włącznie z badaniem jej dopuszczalności, braków formalnych i fiskalnych środka odwoławczego do sądu drugiej instancji, zasady ponownego rozpatrzenia sprawy  przez ten sam skład sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie;

Prekluzja dowodowa.

3. Zażalenia poziome.

4. Postanowienia zaskarżalne.

5. Ułatwienie dochodzenia konsumentom i innym podmiotom swych praw przed sądem.

6. Nowelizacja ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2017 r. poz. 1007, z późn. zm.) nowe zasady zabezpieczenia roszczeń na nieruchomości.

7. NOWY TRYB DORĘCZEŃ . Zmiany ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277)  – zasady doręczania korespondencji przy wykorzystaniu komorników. Doręczenia

8. WZROST OPŁAT SĄDOWYCH. Zasady naliczania kosztów sądowych i zasady zwrot części kosztów wpisów sądowych  –  zmiany w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623, z późn. zm.

9. Zmiany w ustawie z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń grupowych (Dz U. z 2010 r. poz. 44) polegają na wprowadzeniu możliwości wymienienia wszystkich członków grupy w liście, która będzie stanowić załącznik do wyroku, co jest niezbędne w przypadku grup liczących wielu członków.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu