Reforma KPC 2019 - omówienie zmian procedury cywilnej

Reforma KPC 2019 - omówienie zmian procedury cywilnej
CENA
649.00 +23% VAT

Trenerzy

Kamil Miśtal
Windykacja prawna, ochrona danych osobowych, KPA, prawo pracy.

Początek

13 września 2019 - 09:00

Koniec

13 września 2019 - 15:30

Miejsce szkolenia

Warszawa, Centrum Szkoleniowe KOPERNIK, ul. Kopernika 30   Zobacz mapę

24 lipca 2019 r. Prezydent podpisał ustawę dotycząca nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Jest to jedna w największych i najbardziej gruntownych zmian przepisów postępowania cywilnego od wielu lat!!!

Ustawa wprowadza szereg zmian poczynając od postępowania dowodowego (wprowadza silniejszą prekluzję dowodową), poprzez doręczanie pism, wyrokowanie po składanie środków odwoławczych. Zmianie ulegnie również sposób prowadzenia procesu – pojawia się nieznany wcześniej plan rozprawy oraz wraca postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych.

Ustawa wprowadza także zmiany w zasadach ponoszenia kosztów sądowych w sprawach cywilnych.

Ustawa przewiduje krótkie, zaledwie 3 miesięczne vacatio legis – więc nowe przepisy zaczną obowiązywać jeszcze w tym roku.

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 649 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat udziału w szkoleniu,
  • przerwy kawowe, lunch,

Obligatoryjne postępowanie przygotowawcze przed postępowaniem rozpoznawczym.

Instytucja nadużycia prawa procesowego.

Instytucja oddalenia oczywiście bezzasadnego powództwa na posiedzeniu niejawnym.

Plan rozprawy.

Możliwość nagrywania dźwięku z rozprawy.

Weryfikacja wartości przedmiotu sporu.

Właściwość miejscowa sądu.

Podstawy wyłączenia sędziego.

Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu apelacyjnym.

Obowiązek wnoszenia pism na urzędowych formularzach.

Zmiany w postępowaniu dowodowym.

Doręczenia elektroniczne.

Możliwość przesłuchania świadka w charakterze biegłego.

Ustne uzasadnienie orzeczenia.

Przesłanki wydania wyroku zaocznego.

Zwiększenie dyskrecjonalnej władzy sędziego.

Zwiększony formalizm postępowania.

Brak obowiązku sporządzenia uzasadnienia.

Powrót do odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych.

Ograniczenie dowodu ze świadków.

Prekluzja dowodowa.

Niemożliwość zgłaszania nowych roszczeń.

Możliwość rozpoznania sprawy w zwykłym postępowaniu.

Zawarcie umowy dowodowej.

Zmiany w postępowaniu upominawczym nakazowym i elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Zmiany w ustawie o kosztach sądowych.

Uznaniowość w obciążeniu strony kosztami.

 

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu