Reforma KPC 2019 - omówienie zmian procedury cywilnej

Reforma KPC 2019 - omówienie zmian procedury cywilnej
CENA
649.00 +23% VAT

Początek

18 listopada 2019 - 09:00

Koniec

18 listopada 2019 - 15:30

Miejsce szkolenia

Bydgoszcz, Park Hotel, ul. Wrocławska 3   Zobacz mapę

Jest to jedna w największych i najbardziej gruntownych zmian przepisów postępowania cywilnego od wielu lat.

Ustawa wprowadza szereg zmian poczynając od postępowania dowodowego (wprowadza silniejszą prekluzję dowodową), poprzez doręczanie pism, wyrokowanie po składanie środków odwoławczych. Zmianie ulegnie również sposób prowadzenia procesu – pojawia się nieznany wcześniej plan rozprawy oraz wraca postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych.

Ustawa wprowadza także zmiany w zasadach ponoszenia kosztów sądowych w sprawach cywilnych.

Ustawa przewiduje krótkie, zaledwie 3 miesięczne vacatio legis – więc nowe przepisy zaczną obowiązywać jeszcze w tym roku.

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 649 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat udziału w szkoleniu,
  • przerwy kawowe, lunch,

Omówienie nowych zasad prowadzenia procesu cywilnego.
Nowe zasady przygotowania sprawy:
–Czynności stron i sądu służące przygotowaniu rozstrzygnięcia,
–Odpowiedź na pozew,
–Pisma przygotowawcze,
–Posiedzenie przygotowawcze,
–Plan rozprawy.
Pisma procesowe:
–Wymagania co do treści pozwu i innych pism procesowych,
Przeciwdziałanie nadużyciu prawa procesowego.
Postępowanie dowodowe:
–Czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym,
–Prekluzja dowodowa – obowiązki stron w zgłaszaniu dowodów.
Wyrokowanie:
–Ogłaszanie, doręczanie i uzasadnianie wyroków,
–Zaskarżanie orzeczeń – apelacja, zażalenie, skarga na orzeczenie referendarza sądowego,
Nowe zasady doręczeń w postępowaniu cywilnym.
Postępowania odrębne:
–Postępowanie w sprawach gospodarczych,
–Postępowanie nakazowe i postępowanie upominawcze,
–Elektroniczne postępowanie upominawcze.
Koszty w postępowaniu cywilnym.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu