Skuteczna windykacja należności a ochrona danych osobowych po 25.05.2018r.

Skuteczna windykacja należności a ochrona danych osobowych po 25.05.2018r.
CENA
590.00 +23% VAT

Trenerzy

Grzegorz Madej
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Początek

6 lipca 2018 - 09:00

Koniec

6 lipca 2018 - 15:30

Miejsce szkolenia

Gdańsk, Hotel AMBER, ul. Powstańców Warszawskich 45   Zobacz mapę

Skuteczna windykacja należności a ochrona danych osobowych po 25.05.2018r.

CEL SZKOLENIA:

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie odzyskiwać należności w odniesieniu do najnowszych zmian w ochronie danych osobowych.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie jest kierowane do pracowników działów windykacji, osób zajmujących się odzyskiwaniem należności.

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 590 zł netto (+23% Vat).

Każda kolejna osoba z tej samej firmy otrzymuje 10% upustu od ceny szkolenia.

Klienci Grupy Kapitałowej WEC S.A. otrzymują 10% upustu.

CENA ZAWIERA:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat udziału w szkoleniu,
  • przerwy kawowe, lunch,

1. Podstawowe zagadnienia prawa zobowiązań.
2. Pełnomocnictwo – formy, rodzaje, zakres.
3. Sprzedaż (cesja) wierzytelności – obowiązki informacyjne stron umowy.
4. Dane osobowe:
a. Rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych (RODO) – wyzwaniem dla działań windykacyjnych,
b. Zasady przetwarzania danych po 25.05.2018r.,
c. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
5. Rodzaje dłużników a przetwarzanie danych osobowych po 25.05.2018r.
6. Obowiązki osób przetwarzających dane osobowe – telewindykatorzy, windykatorzy terenowi, osoby posiadające, z racji obowiązków zawodowych, dostęp do danych osobowych.
7. Rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych (RODO):
a. Zakres stosowania RODO,
b. Obowiązki administratorów danych po wejściu w życie RODO,
c. Nowe obowiązki informacyjne,
d. Kary administracyjne.
8. Prawa osób, których dane dotyczą:
a. Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych,
b. Prawo do usunięcia danych ( „bycia zapomnianym”),
c. Prawo do przenoszenia danych.

 

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu