fbpx

SKUTECZNY WINDYKATOR

SKUTECZNY WINDYKATOR
CENA
1,490.00 +23% VAT

Trenerzy

Grzegorz Madej
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Początek

22 września 2022 - 09:00

Koniec

23 września 2022 - 15:30

Miejsce szkolenia

Poznań   Zobacz mapę

Zapraszamy na szkolenie do Poznania, które poprowadzi  Grzegorz Madej pt.:  „SKUTECZNY WINDYKATOR

Szkolenia Akademii Przedsiębiorcy WEC rekomendowane są przez  Certyfikowany Dział Windykacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który ma na celu profesjonalizacji Państwa pracy poprzez możliwość rozwoju i zwiększania wiedzy na tematy dotyczące odzyskiwania należności.

CENA:

Koszt  wynosi 1490 zł netto (+23% Vat)

  • warsztaty,
  • materiały, certyfikat,
  • obiad, przerwy kawowe,
  • kolacja 28.07.2022r.,  śniadanie 29.07.2022r.,
  • nocleg 28.07-29.07.2022r.

Koszt bez noclegu, śniadania i kolacji to 1190 zł netto (+23% Vat)

DZIEŃ 1

1.Negocjacje:

1.1.Przygotowanie do negocjacji,

1.2.Strategie: dominacja, unikanie konfliktu, rozwiązywanie problemu,

1.3.Negocjacje pozycyjne(dominacji), miękkie (uległości), rzeczowe (problemowe),

1.4.Jeżeli musisz ustąpić, to jak to robić korzystnie – poziom aspiracji, strefa kompromisu, dolna granica,

1.5.Kotwiczenie,

1.6. Wzmocnienie pozycji negocjacyjnej – BATNA,

1.7.Zasady negocjacji służące utrzymaniu relacji,

1.8.Czym są opcje i stanowiska w negocjacjach.

2.Gra „dłużnik”

3.Zasady postępowania z różnymi typami dłużników.

4.Sposoby radzenia sobie z wymówkami.

5.Windykacja pośrednia i bezpośrednia:

5.1.Reguły postępowania windykacyjnego,

5.2.Strategia czynności windykacyjnych,

5.3.Studia przypadków – procedury windykacyjne.

6.Techniki wpływu:

6.1.Reguła wzajemności,

6.2.Zaangażowanie i konsekwencja,

6.3.Sformułowania perswazyjno – psychologiczne.

7.Błędy komunikacyjne.

8.Scenariusz rozmowy:

8.1.Faza identyfikacji,

8.2.Wymówki i reakcja,

8.3.Zapowiedź sankcji,

8.4.Negocjowanie,

8.5.Kotwiczenie.

9.Symulacje:

9.1.Symulacje negocjacji,

9.2.Symulacje rozmów z różnymi typami dłużników.

DZIEŃ 2

Moduł 1 – Windykacja przedsądowa – przypomnienie i uzupełnienie zagadnienia:
Wezwania do zapłaty,
Zasady prowadzenia korespondencji z dłużnikiem (korespondencja tradycyjna,
korespondencja e-mailowa),
Zawieranie ugód z dłużnikami (elementy przedmiotowo istotne ugody),
Uznanie długu – uznanie właściwe i niewłaściwe, ugoda mediacyjna.
Moduł 2 – Doręczanie pism w postępowaniu cywilnym:
Ogólne zasady doręczania pism procesowych,
Doręczanie pism w sprawach gospodarczych,
Doręczenie zastępcze w trybie art. 139 i 1391 kpc,
Doręczenie w elektronicznym postępowaniu upominawczym.
Moduł 3 – Postępowania odrębne:
Postępowanie w sprawach gospodarczych:
Postępowanie nakazowe i postępowanie upominawcze,
Elektroniczne postępowanie upominawcze.
BLOK II: POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
Moduł 1 – Sposoby egzekucji świadczeń pieniężnych:
Ograniczenia w egzekucji z wynagrodzenia za pracę, umów cywilnoprawnych,
rachunków bankowych wprowadzone przepisami ustaw antykryzysowych,
Uchylenie ograniczeń w zakresie możliwości prowadzenia egzekucji
z nieruchomości wprowadzonych przepisami ustaw.
Moduł 2 – Rola wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym:
Aktywność wierzyciela w popieraniu egzekucji,
Skutki braku aktywności – umorzenie i koszty postępowania egzekucyjnego.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu