SKUTECZNY WINDYKATOR – DWUDNIOWE WARSZTATY 

SKUTECZNY WINDYKATOR – DWUDNIOWE WARSZTATY
CENA
1,190.00 +23% VAT

Trenerzy

Artur Hildebrand
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI

Początek

20 maja 2019 - 09:00

Koniec

21 maja 2019 - 15:30

Miejsce szkolenia

Wrocław, Europrofes, ul. Ofiar Oświęcimskich 17   Zobacz mapę

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie jest kierowane do pracowników działów windykacji, osób zajmujących się odzyskiwaniem należności.

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 1190 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat udziału w szkoleniu,
  • przerwy kawowe, lunch,
  • nocleg 3-4.06.2019

 

1 DZIEŃ

Zajęcia pozwolą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie samodzielnego i skutecznego nadzorowania postępowania egzekucyjnego. Osoba składająca wniosek egzekucyjny i nadzorująca postępy egzekucji, pozna możliwości ukierunkowania działań komornika w celu poprawienia jego skuteczności a przede wszystkim pozna proces monitoringu przedegzekucyjnego, który ma ułatwić poszczególne etapy egzekucji.

Szkolenie ma na celu przybliżenia zmian funkcjonujących w porządku prawnym, które weszły w życie po 01.01.2019 r (Ustawa o komornikach sądowych, Ustawa o kosztach komorniczych, Kodeks postępowania cywilnego) oraz ich praktycznych skutków w porównaniu z regulacjami obowiązującymi wcześniej m.in. ile cię będzie kosztować egzekucja komornicza.

Przed egzekucyjne możliwości odzyskania należności – co wierzyciel wiedzieć powinien zanim skieruje do komornika wniosek egzekucyjny?

Rodzaje postępowań sądowych (zwykłe, upominawcze, nakazowe, EPU) oraz ich wpływ na przyspieszenie i skuteczność egzekucji komorniczej.

Mediacja i wzrost wynagrodzeń pełnomocników –  zmiany w regulacjach prawnych od 2016 r.

Tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy – w oparciu o jakie orzeczenie możemy egzekwować należności u komornika?

Postępowanie zabezpieczające jako postępowanie pomocnicze. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych, z uwzględnieniem zabezpieczenia na nieruchomościach i spółdzielczym prawie do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej. Koszty. – zmiany regulacji prawnych w 2017 r.

Klauzula wykonalności.

Regulacje sądowego wyjawienia majątku a komornicze wyjawienie majątku – praktyczne wykorzystanie wniosku.

Zasady współpracy z komornikiem podczas egzekucji należności  po zmianach w 2019 r., oraz latach 2016/2018

Skuteczne sposoby wpływania wierzyciela na komornika w celu pozyskania informacji potrzebnych do egzekucji.

Wniosek egzekucyjny – co powinien zawierać?, najczęstsze błędy popełniane we wniosku egzekucyjnym.

Opłata egzekucyjna stosunkowa a stała w tym opłaty minimalne i maksymalne.

Czynności wykonywane przez komorników bezpłatnie i odpłatnie –  wydatki egzekucyjne (zaliczkowanie egzekucji) – w oparciu o przepisy  Ustawy o kosztach komorniczych z 2019 r.

Omówienie wybranych sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych z uwagi na sposób ich prowadzenia z uwzględnieniem praktycznych skutków zmian prawnych 2016 – 2019 (egzekucja z ruchomości m.in. utrwalanie czynności przez rejestrację dźwięku i obrazu, egzekucja z nieruchomości, rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę).

Co to jest zbieg egzekucji ? – zmiana przepisów w 2016 r.

Granice egzekucji komorniczej w rozszerzonym zakresie po zmianie przepisów w 2017/2019 r., oraz środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym.

Nowe zasady podziału sum uzyskanych z egzekucji – kolejność zaspokajania wierzycieli, kto i kiedy sporządza plan podziału.

Umorzenie, zakończenie postępowania egzekucyjnego.

2 DZIEŃ

Warsztaty  mają głównie na celu poznanie przez Uczestnika narzędzi wpływu i perswazji, które pozwalają skutecznie negocjować. Uczestnik będzie wiedział jak dobrać strategię windykacyjną do danego klienta oraz będzie umiał prowadzić skuteczną rozmowę windykacyjną.

NEGOCJACJE Z DŁUŻNIKIEM

Typologia niepłacących klientów – znaczenie praktyczne dla negocjacji.

Dlaczego się zadłużają i nie płacą swoich zobowiązań.

Rozmowa telefoniczna, a kontakt osobisty z dłużnikiem – różnice i możliwości.

Schemat rozmowy telefonicznej – przychodzącej i wychodzącej – siedem podstawowych zasad skutecznych negocjacji telefonicznych.

– Sankcje – jak wykorzystać w negocjacjach znajomość różnych sankcji i dostosować do danej sytuacji i ważności klienta/dłużnika.

– Pytania i ich funkcja w rozmowie z dłużnikiem – pomocne techniki aktywnego słuchania, błędy w zadawaniu pytań, zwroty chybotliwe w rozmowie z dłużnikiem.

– Trudne rozmowy – jak prowadzić aby nie dopuścić do konfliktu?

– Zastosowanie niektórych praw perswazji w procesie windykacj telefonicznej oraz wybrane techniki negocjacji.

– Co to są presupozycje? i ich praktyczne wykorzystanie w negocjacjach windykacyjnych.

– Praktyczne ćwiczenia uczące kreatywnego i elastycznego prowadzenia negocjacji w przypadku stosowania przez dłużników gier manipulacyjnych.

 – Jakich praktyk nie można podejmować w procesie negocjacji windykacyjnych.

Procedura windykacyjna i dokumentacja potrzebna do skutecznej windykacji.

 – Uznanie długu.

– Ugoda/porozumienie.

– Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Przedawnienie po zmianie przepisów w 09.07.2018 r.

 

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu