fbpx

Upadłość i upadłość konsumencka – omówienie zmian z 2020 roku oraz zmian mających wejść w życie 1 lipca 2021 w związku z elektronizacją postępowań - szkolenie on-line

Upadłość i upadłość konsumencka – omówienie zmian z 2020 roku oraz zmian mających wejść w życie 1 lipca 2021 w związku z elektronizacją postępowań
CENA
490.00 +23% VAT

Trenerzy

Grzegorz Madej
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Początek

24 maja 2021 - 10:00

Koniec

24 maja 2021 - 14:00

Zapraszamy na szkolenie, które poprowadzi Grzegorz Madej pt.:  „Upadłość i upadłość konsumencka – omówienie zmian z 2020 roku oraz zmian mających wejść w życie 1 lipca 2021 w związku z elektronizacją postępowań

Celem szkolenia jest omówienie zmian w przepisach prawa upadłościowego, wprowadzonych w 2020 roku oraz wchodzących w życie od 1 lipca br.

Zmiany dokonane ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw dokonały znaczącej przebudowy sposobu prowadzenia upadłości, m.in. w zakresie przesłanek i zasad prowadzenia upadłości oraz pozycji syndyka.

Z kolei, zmiany wynikające z ustawy Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzają elektronizację postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Szkolenia Akademii Przedsiębiorcy WEC rekomendowane są przez Certyfikowany Dział Windykacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który ma na celu profesjonalizacji Państwa pracy poprzez możliwość rozwoju i zwiększania wiedzy na tematy dotyczące odzyskiwania należności.

Więcej informacji o CDW znajdziecie Państwo na stronie:

Certyfikowany Dział Windykacji

CENA:

Koszt  wynosi 490 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe.

Przesłanki ogłoszenia upadłości:

przesłanki pozytywne i negatywne – konsekwencje dla upadłego,

Wniosek o ogłoszenie upadłości – wymagania formalne wniosku.

Zasady prowadzenia postępowania upadłościowego

przygotowana likwidacja – nowe regulacje,

Konsekwencje otwarcia postępowania upadłościowego dla dłużnika i jego wierzycieli.

Syndyk – pozycja i uprawnienia syndyka w postępowaniu upadłościowym:

Zasady zaskarżania czynności syndyka,

Sposób zgłaszania wierzytelności w upadłości konsumenckiej,

Rola wierzyciela w postępowaniu upadłościowym.

Wpływ zabezpieczeń rzeczowych na pozycję wierzyciela w postępowaniu upadłościowym.

Zasady prowadzenia upadłości konsumenckiej:

Jednoosobowa działalność gospodarcza a upadłość konsumencka,

Zaprzestanie działalności a upadłość konsumencka.

Odpowiednie stosowanie ogólnych przepisów o upadłości do upadłości konsumenckiej.

Upadłość małżonków.

Zabezpieczenie egzystencji upadłego.

Plan spłaty wierzycieli (PSW) – rola syndyka, skutki dla wierzycieli.

Przedawnienie w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Zmiany w zakresie informatyzacji postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego:

Utworzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ) jako centralnego rejestru informacji o kontrahentach – zakres informacji gromadzonych w Rejestrze,

KRZ jako narzędzie elektronizacji postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych,

Zasady i wymagania odnośnie korzystania z KRZ.

 

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu