Prawo upadłościowe – upadłość konsumencka (stan obecny i projektowane zmiany)

Prawo upadłościowe – upadłość konsumencka (stan obecny i projektowane zmiany)
CENA
590.00 +23% VAT

Początek

26 lipca 2019 - 09:00

Koniec

26 lipca 2019 - 15:30

Miejsce szkolenia

Gdańsk, Hotel AMBER, ul. Powstańców Warszawskich 45   Zobacz mapę

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 590 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat udziału w szkoleniu,
  • przerwy kawowe, lunch,

Przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej:
przesłanki pozytywne i negatywne – różnice w orzecznictwo sądów w tym zakresie.

Wniosek o ogłoszenie upadłości – wymagania formalne wniosku.
Zasady prowadzenia postępowania upadłościowego.
Konsekwencje otwarcia postępowania upadłościowego dla dłużnika i jego wierzycieli.
Rola wierzyciela w postępowaniu upadłościowym.
Wpływ zabezpieczeń rzeczowych na pozycję wierzyciela w postępowaniu upadłościowym.
Zasady prowadzenia upadłości konsumenckiej.
Odpowiednie stosowanie ogólnych przepisów o upadłości do upadłości konsumenckiej.
Upadłość małżonków.
Umorzenie postępowania upadłościowego – przyczyny, praktyka sądów.
Plan spłaty – rola syndyka, skutki dla wierzycieli.
Praktyczne aspekty upadłości konsumenckiej.

Projektowane zmiany w prawie upadłościowym:
nowelizacja przesłanek skutkujących oddaleniem wniosku o upadłość konsumencką – rezygnacja z konieczności badania przyczyn powstania stanu niewypłacalności,
wprowadzenie uproszczonej procedury dla osób nieposiadających poważniejszego majątku,
nowy sposób zgłaszania wierzytelności w upadłości konsumenckiej,
wzmocnienie roli syndyka w upadłości konsumenckiej,
zmiany w zasadach wykonywania planu spłaty przez upadłego.

 

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu