fbpx

Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne (KRZ w praktyce) - szkolenie on-line

Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne (KRZ w praktyce)
CENA
550.00 +23% VAT

Trenerzy

Początek

28 marca 2023 - 09:00

Koniec

28 marca 2023 - 13:00

Zapraszamy na szkolenie pt.:  „Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne (KRZ w praktyce)”

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenia Akademii Przedsiębiorcy WEC rekomendowane są przez  Certyfikowany Dział Windykacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który ma na celu profesjonalizacji Państwa pracy poprzez możliwość rozwoju i zwiększania wiedzy na tematy dotyczące odzyskiwania należności.

CENA:

Koszt  wynosi 550 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe.

Upadłość i restrukturyzacja – zagadnienia ogólne (definicja, przesłanki, podstawa prawna)

Upadłość:

upadłość przedsiębiorcy

upadłość konsumencka

etapy postępowania upadłościowego (wniosek, postanowienie o ogłoszeniu upadłości, wyznaczenie syndyka masy upadłości, zgłoszenie wierzytelności, ustalenie planu spłat, umorzenie zobowiązań upadłego)

syndyk masy upadłości (rola i zadania syndyka, czynności podejmowane przez Syndyka)

sytuacja wierzycieli w związku z prowadzonym postępowaniem upadłościowym

 • inicjowanie postępowania upadłościowego
 • zgłoszenie wierzytelności – termin, wymagania formalne, opłata
 • sposób i kolejność zaspokajania wierzycieli w toku postępowania upadłościowego – czy istnieje szansa na odzyskanie należności w całości?
 • wyzbywanie się majątku przez upadłego – wskazanie mechanizmów prawnych przysługujących syndykowi/ wierzycielom

koszty postępowania upadłościowego

kiedy ogłoszenie upadłości nie będzie opłacalne?

Restrukturyzacja:

rodzaje i charakterystyka postępowań:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu
 • przyspieszone postępowanie układowe
 • postępowanie układowe
 • postępowanie sanacyjne
 • uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

sytuacja wierzycieli w związku z prowadzonym postępowaniem restrukturyzacyjnym

Upadłość czy restrukturyzacja? porównanie postępowania upadłościowego z postępowaniem restrukturyzacyjnym – wskazanie na praktyczne zastosowanie każdego z tych postępowań

Informatyzacja postępowań sądowych – Krajowy Rejestr Zadłużonych

jawny rejestr/ obsługa postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych

zakres informacji ujawnianych w KRZ

sposób funkcjonowania systemu – aspekty praktyczne

możliwości/ zagrożenia dla wierzycieli związane z funkcjonowaniem systemu

FORMA SZKOLENIA:

 • interaktywny wykład
 • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu