Upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorcy a przepisy ustaw antykryzysowych

Upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorcy a przepisy ustaw antykryzysowych
CENA
649.00 +23% VAT

Trenerzy

Grzegorz Madej
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Początek

18 września 2020 - 10:00

Koniec

18 września 2020 - 14:00

Miejsce szkolenia

Poznań   Zobacz mapę

Zapraszamy na szkolenie Akademii Przedsiębiorcy WEC z upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorcy na tle ustaw antykryzysowych.

Szkolenia Akademii Przedsiębiorcy WEC rekomendowane są przez  Certyfikowany Dział Windykacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który ma na celu profesjonalizacji Państwa pracy poprzez możliwość rozwoju i zwiększania wiedzy na tematy dotyczące odzyskiwania należności. Więcej informacji o CDW znajdziecie Państwo na stronie: https://cdw.org.pl/

CENA:

Koszt  wynosi 649 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • udział ,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat,
  • lunch, przerwy kawowe.

Upadłość:

nowelizacja przesłanek ogłoszenia upadłości: przesłanki pozytywne i negatywne – konsekwencje dla upadłego,

zasady prowadzenia postępowania upadłościowego,

przygotowana likwidacja – nowe regulacje,

konsekwencje otwarcia postępowania upadłościowego dla dłużnika i jego wierzycieli,

rola wierzyciela w postępowaniu upadłościowym,

syndyk – nowa pozycja i uprawnienia syndyka w postępowaniu upadłościowym, nowe zasady zaskarżania czynności syndyka.

Restrukturyzacja:

rodzaje i zasady prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych,

skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dla wierzyciela egzekwującego – możliwość wszczęcia i prowadzenia procesu oraz prowadzenia egzekucji.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – jako nowe narzędzie ochrony przedsiębiorcy w czasie pandemii:

zakres czasowy obowiązywania przepisów,

zasady otwarcia i prowadzenia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego – zmiany w stosunku do ogólnych przepisów o restrukturyzacji.

Ustawy antykryzysowe a modyfikacja zasad odpowiedzialności osób kierujących za zobowiązania przedsiębiorstwa. 

 

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu