Dochodzenie należności z uwzględnieniem ustaw związanych z COVID-19

Dochodzenie należności z uwzględnieniem ustaw związanych z COVID-19
CENA
649.00 +23% VAT

Trenerzy

Grzegorz Madej
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Początek

21 września 2020 - 10:00

Koniec

21 września 2020 - 14:00

Miejsce szkolenia

Poznań   Zobacz mapę

Zapraszamy na szkolenie Akademii Przedsiębiorcy WEC z dochodzenia należności z uwzględnieniem ustaw związanych z COVID-19.

Szkolenia Akademii Przedsiębiorcy WEC rekomendowane są przez  Certyfikowany Dział Windykacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który ma na celu profesjonalizacji Państwa pracy poprzez możliwość rozwoju i zwiększania wiedzy na tematy dotyczące odzyskiwania należności. Więcej informacji o CDW znajdziecie Państwo na stronie: https://cdw.org.pl/

CENA:

Koszt  wynosi 649 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • udział ,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat,
  • lunch, przerwy kawowe.

Zmiany w postępowaniu cywilnym:

właściwość sądu w sprawach o zapłatę – właściwość wyłączna, przemienna, gdy pozwanym jest konsument,

pisma procesowe – wymagania co do treści pozwu i innych pism procesowych,

doręczenia w postępowaniu cywilnym – jak przepisy specustaw Covid-19 wpływają na doręczanie przesyłek poleconych, doręczenia drogą elektroniczną,

postępowania odrębne – postępowanie w sprawach gospodarczych, postępowanie nakazowe, elektroniczne postępowanie upominawcze (E-sąd)

zasady zaskarżania orzeczeń sądowych – konstrukcja zażalenia, skarga na czynności referendarza, zastrzeżenie do zarządzenia asystenta sędziego.

Postępowanie egzekucyjne:

wymagania dotyczące wniosku egzekucyjnego,

przyczyny i skutki zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika – na co musi zwrócić uwagę wierzyciel,

omówienie zmian w zakresie egzekucji sądowej wprowadzonych przepisami ustaw Covid-19:

egzekucja z wynagrodzenia za pracę,

zasady i wysokość potrąceń z wynagrodzenia za        pracę,

egzekucja z wierzytelności i rachunków bankowych

ograniczenia w egzekucji z wierzytelności i rachunków bankowych wprowadzone przepisami antykryzysowymi,

egzekucja z nieruchomości.

Koszty egzekucji sądowej (opłaty komornicze i wydatki) – Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych:

problemy związane z obciążaniem wierzycieli   kosztami egzekucji.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu