ZABEZPIECZENIE WIERZYCIELI W RAMACH UMÓW HANDLOWYCH ORAZ USTAWY ANTYKRYZYSOWEJ 4.0 - szkolenie on-line

ZABEZPIECZENIE WIERZYCIELI W RAMACH UMÓW HANDLOWYCH ORAZ USTAWY ANTYKRYZYSOWEJ 4.0
CENA
490.00 +23% VAT

Trenerzy

Kamil Miśtal
Windykacja prawna, ochrona danych osobowych, KPA, prawo pracy.

Początek

29 czerwca 2020 - 10:00

Koniec

29 czerwca 2020 - 14:00

Zapraszamy na Webinarium Akademii Przedsiębiorcy WEC, które poprowadzi Kamil Miśtal z zabezpeczenia wierzycieli w ramach umów handlowych oraz ustawy antykryzysowej 4.0.

Podczas warsztatów, będziecie Państwo mieć możliwość do interaktywnej dyskusji z Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty, materiały szkoleniowe, jak również certyfikaty uczestnictwa. Koszt Webinarium to tylko 490 zł netto, a skorzystać ze szkolenia w takiej formie może nieograniczona liczba osób, w dowolnym miejscu – bez konieczności opuszczania biura.

Dostęp do szkolenia otrzymają Państwo drogą mailową po wypełnieniu i przesłaniu do nas mailem lub faksem formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej. W razie pytań, zachęcamy do kontaktu mailowego poprzez anna.kieszek@wecfinanse.pl oraz eliza.stodolka@wecfinanse.pl

CENA:

Koszt  wynosi 490 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • udział ,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat.

Instrumenty prawne będące zabezpieczeniem umów.

Weryfikacja kontrahentów w zależności od ich formy prawnej.

Niemożność spełnienia świadczenia.

Odroczenie wykonania umowy.

Zmiana i aneksowanie umów.

Wypowiedzenie umowy.

Wygaśnięcie umowy.

Terminy zapłaty.

Problem wzrostu odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Kary umowne wobec niewykonania zobowiązania.

Analiza czynu nieuczciwej konkurencji.

Renegocjacja warunków umowy, współdziałanie stron.

Ugoda.

Sądowe zabezpieczenie roszczenia.

Zawieranie umów w obliczu pandemii (klauzula siły wyższej, klauzula zmiany okoliczności, klauzula rewizji ceny, nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych).

Egzekucja należności z tytułu wykonanych umów.

Egzekucja należności z tytułu niewykonanych umów.

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności.

Ochrona danych osobowych a zabezpieczenie wierzytelności.

Kary za zawinienie zatorom płatniczym.

Ulga za złe długi w PIT i CIT.

 

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu