Windykacja zagraniczna - szkolenie on-line

Windykacja zagraniczna
CENA
490.00 +23% VAT

Trenerzy

Michał Arciszewski
Windykacja zagraniczna

Początek

23 listopada 2020 - 10:00

Koniec

23 listopada 2020 - 14:00

Zapraszamy  Państwa na kolejne szkolenie on-line z windykacji zagranicznej.

Szkolenie poprowadzi  Pan Michał Arciszewski.

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

CO NAS WYRÓŻNIA:
– pełna warsztatowość szkolenia (część merytoryczna uzupełniana jest
praktycznymi przykładami oraz ćwiczeniami)
– dyskusja z Trenerem oraz  innymi uczestnikami, jak również wymiana doświadczeń
– udostępnienie kontaktu z Trenerem również po odbyciu szkolenia
– atrakcyjna cena (za podana kwotę, może przeszkolić się nieograniczona  liczba  osób – zadzwoń i zapytaj o szczegóły)

Szkolenia Akademii Przedsiębiorcy WEC rekomendowane są przez  Certyfikowany Dział Windykacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który ma na celu profesjonalizacji Państwa pracy poprzez możliwość rozwoju i zwiększania wiedzy na tematy dotyczące odzyskiwania należności. Więcej informacji o CDW znajdziecie Państwo na stronie: https://cdw.org.pl/

CENA:

Koszt  wynosi 490 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • udział ,
  • materiały szkoleniowe.

Omówienie tematyki windykacji sądowej w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, w tym m.in.:

– źródła i zasady ustalania prawa a stan faktyczny,

– właściwość sądów (rozporządzenie Bruksela I bis) – jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń – konwencja CMR, konsumenci, stosunki handlowe – sprawy na rzecz/przeciwko konsumentom

– co trzeba wiedzieć i na co zwrócić uwagę.

Omówienie tematyki windykacji sądowej w oparciu o obowiązujące regulacje prawne cd., w tym m.in.:

– europejski nakaz zapłaty – procedura, pozew, sprzeciw, nakaz, stwierdzenie wykonalności i wykonanie; problemy praktyczne,

– europejski tytuł egzekucyjny – procedura, wniosek o wydanie ETE, sposoby odwołania od wydania ETE/możliwości zaskarżenie przed sądem państwa wydania i sądem państwa wykonania; problemy praktyczne,

– europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym – kiedy procedura może być wykorzystana, jakie warunki musi spełnić wierzyciel w celu uzyskania nakazu zabezpieczenia, jakie niesie korzyści, a jakie zagrożenia dla wierzyciela, czy dłużnicy mają się czego obawiać,

– europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń – – procedura, postępowanie dowodowe, rozprawa, wyrok, wykonanie orzeczenia.

Sądowa windykacja międzynarodowa, a w tym m.in.:

– sporządzanie wezwań – wezwanie do zapłaty jako obowiązek czy prawo wierzyciela, treść wezwania do zapłaty kierowana do dłużnika zagranicznego,

– przygotowywanie pozwów o wydanie Europejskiego nakazu zapłaty oraz pozwów w trybie Europejskiego postępowania w sprawach drobnych roszczeń,

– sporządzanie wniosków o wydanie Europejskiego tytułu egzekucyjnego oraz Europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym,

– porównanie windykacji na terenie RP a w UE, procedury, ENZ,

– windykacja zagraniczna dłużnika polskiego,

– wpływ właściwości prawa i sądu na skuteczność windykacji. Czy zawsze wybór prawa i sądu polskiego służy interesom polskiej strony umowy, – praktyczne znaczenie wyboru pomiędzy sądem państwowym a sądem arbitrażowym; koszty postępowania, terminy, skuteczność,

– wykonanie wyroków sądów polskich zagranicą,

– omówienie zgłoszonych problemów windykacyjnych i propozycje ich rozwiązania.

Postępowanie egzekucyjne w wybranych krajach UE (nie więcej niż w trzech), a w tym m.in.:

– zasady ogólne i zasady prowadzenia egzekucji,

– praktyczne aspekty dochodzenia należności od dłużników przebywających w ww. państwach.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu