Dochodzenie należności przez dostawców wody (zakłady komunalne, wodociągi) - szkolenie on-line

Dochodzenie należności przez dostawców wody (zakłady komunalne, wodociągi)
CENA
490.00 +23% VAT

Trenerzy

Grzegorz Madej
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Początek

13 listopada 2020 - 10:00

Koniec

13 listopada 2020 - 14:00

Zapraszamy  Państwa na kolejne szkolenie on-line z dochodzenia należności przez dostawców wody.

Szkolenie poprowadzi  Pan Grzegorz Madej.

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

CO NAS WYRÓŻNIA:
– pełna warsztatowość szkolenia (część merytoryczna uzupełniana jest
praktycznymi przykładami oraz ćwiczeniami)
– dyskusja z Trenerem oraz  innymi uczestnikami, jak również wymiana doświadczeń
– udostępnienie kontaktu z Trenerem również po odbyciu szkolenia
– atrakcyjna cena (za podana kwotę, może przeszkolić się nieograniczona  liczba  osób – zadzwoń i zapytaj o szczegóły)

Szkolenia Akademii Przedsiębiorcy WEC rekomendowane są przez  Certyfikowany Dział Windykacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który ma na celu profesjonalizacji Państwa pracy poprzez możliwość rozwoju i zwiększania wiedzy na tematy dotyczące odzyskiwania należności. Więcej informacji o CDW znajdziecie Państwo na stronie: https://cdw.org.pl/

CENA:

Koszt  wynosi 490 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • udział ,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat.

Odpowiedzialność za długi:

Zasady odpowiedzialności dłużnika za dostawę wody,

Odpowiedzialność osób wspólnie zamieszkujących z dłużnikiem,

Odpowiedzialność małżonków za długi,

Odpowiedzialność spadkobierców za długi – ustalanie kręgu spadkobierców dłużnika,

Przedawnienie roszczeń za dostarczoną wodę.

Windykacja przedsądowa:

Wezwania do zapłaty,

Zasady prowadzenia korespondencji z dłużnikiem (korespondencja tradycyjna, korespondencja e-mailowa),

Zawieranie ugód z dłużnikami (elementy przedmiotowo istotne ugody),

Uznanie długu – uznanie właściwe i niewłaściwe, ugoda mediacyjna,

Odcięcie wody jako narzędzie windykacji.

Postępowanie sądowe:

Właściwość sądu w sprawach o zapłatę – właściwość wyłączna, przemienna, sprawy z udziałem konsumentów,

Pisma procesowe – wymagania co do treści pozwu i innych pism procesowych,

Doręczenia w postępowaniu cywilnym,

Postępowania odrębne – postępowanie w sprawach gospodarczych, postępowanie nakazowe, elektroniczne postępowanie upominawcze (E-sąd),

Zasady zaskarżania orzeczeń sądowych – w tym: konstrukcja zażalenia, skarga na czynności referendarza, zastrzeżenie do zarządzenia asystenta sędziego,

Postępowanie egzekucyjne –

Wymogi formalne wniosku egzekucyjnego,

Sposoby egzekucji świadczeń pieniężnych:

ograniczenia w egzekucji z wynagrodzenia za pracę, umów cywilnoprawnych, rachunków bankowych wprowadzone przepisami ustaw antykryzysowych,

ograniczenia w zakresie możliwości prowadzenia egzekucji z nieruchomości wprowadzone przepisami ustaw antykryzysowych.

Przyczyny i skutki zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika – na co musi zwrócić uwagę wierzyciel.

 

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu