fbpx

Efektywna windykacja w praktyce – zabezpieczanie i dochodzenie należności w czasach pandemii – dwudniowe warsztaty w Gdańsku

Efektywna windykacja w praktyce – zabezpieczanie i dochodzenie należności w czasach pandemii – dwudniowe warsztaty
CENA
1,590.00 +23% VAT

Trenerzy

Grzegorz Madej
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Początek

24 czerwca 2021 - 10:00

Koniec

25 czerwca 2021 - 14:00

Zapraszamy  Państwa na szkolenia wyjazdowe Akademii Przedsiębiorcy WEC

„Efektywna windykacja w praktyce – zabezpieczanie i dochodzenie należności w czasach pandemii”

Warsztaty odbędą się w czerwcu, w Gdańsku, a poprowadzi je dla Państwa Grzegorz Madej.

Dla każdego z naszych Klientów przewidziana jest niespodzianka.

Liczba miejsc jest ograniczona.
Maksymalna ilość osób, która będzie uczestniczyć w każdym ze szkoleń to 12.
O pierwszeństwie zgłoszenia decyduje data wysłanego formularza lub data potwierdzenia @.

Szkolenia Akademii Przedsiębiorcy WEC rekomendowane są przez Certyfikowany Dział Windykacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który ma na celu profesjonalizacji Państwa pracy poprzez możliwość rozwoju i zwiększania wiedzy na tematy dotyczące odzyskiwania należności.

Więcej informacji o CDW znajdziecie Państwo na stronie:

Certyfikowany Dział Windykacji

CENA:

Koszt uczestnictwa w dwudniowym szkoleniu to 1590 zł netto (+23% Vat)

Cena zawiera:

udział w dwudniowym szkoleniu,

nocleg z 24-25.06.2021r.,

obiad i przerwy kawowe każdego dnia,

kolacja 24.06.2021r.,

materiały szkoleniowe,

certyfikaty.

  • Cena bez noclegu i kolacji to 1250 zł netto (+23% Vat) – można skorzystać z jednego dnia szkolenia, wówczas cenę dzielimy na pół.

1 dzień – Analiza sytuacji klienta/kontrahenta i dobór zabezpieczeń do transakcji

Źródła informacji o kontrahentach:

Internet – wyszukiwarki internetowe, portale społecznościowe, fora,internetowe, portale ogłoszeniowe,

Rejestry państwowe – KRS, GUS, CEIDG, EKW, Geoportal:

Badanie akt rejestrowych KRS – wykorzystanie narzędzi on-line,

Zewnętrzne bazy danych – Biura Informacji Gospodarczej, Serwisy Prawno-Gospodarcze, Biuro Informacji Kredytowej,

Wywiadownie Gospodarcze – zasady współpracy.

Analiza sytuacji formalno-prawnej kontrahenta:

Weryfikacja kontrahenta w zależności od formy prawnej w jakiej prowadzona jest działalność gospodarcza.

Ogólna charakterystyka prawnych zabezpieczeń wierzytelności:

pojęcie zabezpieczenia,

zabezpieczenia osobiste i rzeczowe.

Najczęstsze formy zabezpieczania transakcji:

Poręczenie,

Weksel in blanco,

Poręczenie wekslowe (awal),

Przewłaszczenie na zabezpieczenie,

Zastrzeżenie prawa własności,

Zastaw rejestrowy,

Hipoteka,

Poddanie się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Dobór zabezpieczeń w ramach konkretnej umowy:

Siła przetargowa kontrahentów i wielkość umowy,

Macierz zabezpieczeń.

2 dzień – Windykacja i egzekucja należności, z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach

Windykacja przedsądowa:

Wezwania do zapłaty,

Zasady prowadzenia korespondencji z dłużnikiem (korespondencja tradycyjna, korespondencja e-mailowa),

Zawieranie ugód z dłużnikami (elementy przedmiotowo istotne ugody),

Uznanie długu – uznanie właściwe i niewłaściwe, ugoda mediacyjna.

Pisma procesowe:

Wymagania formalne co do pozwu i pism procesowych.

Doręczanie pism w postępowaniu cywilnym:

Ogólne zasady doręczania pism,

Doręczenie zastępcze w trybie art. 139 i 1391 kpc ,

Faktyczne problemy z doręczeniami komorniczymi.

Postępowania odrębne:

Postępowanie w sprawach gospodarczych:

Doręczanie pism w sprawach gospodarczych,

Postępowanie nakazowe i postępowanie upominawcze,

Elektroniczne postępowanie upominawcze:

Zasady doręczania pism w epu.

Postępowanie egzekucyjne:

Wymogi wniosku egzekucyjnego,

Współpraca wierzyciela z komornikiem – brak reakcji i konsekwencje dla wierzyciela,

Sposoby egzekucji świadczeń pieniężnych:

ograniczenia w egzekucji z wynagrodzenia za pracę, umów cywilnoprawnych, rachunków bankowych wprowadzone przepisami ustaw antykryzysowych,

ograniczenia w zakresie możliwości prowadzenia egzekucji z nieruchomości wprowadzone przepisami ustaw antykryzysowych.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu