fbpx

MOBBING W UJĘCIU PRAWNYM - szkolenie on-line

MOBBING W UJĘCIU PRAWNYM
CENA
490.00 +23% VAT

Trenerzy

Adrian Szydlik
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI, PRAWO PRACY
Katarzyna Zimolzak
PODATKI, PRAWO PRACY

Początek

24 listopada 2022 - 09:00

Koniec

24 listopada 2022 - 13:00

Zapraszamy na szkolenie pt.:  „MOBBING W UJĘCIU PRAWNYM”

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

CENA:

Koszt  wynosi 490 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe.

(Adrian Szydlik)

Wstęp

Moduł I – Mobbing

 1. Nierówne traktowanie i zakaz dyskryminacji w prawie pracy.
 2. Co to jest mobbing? Definicja w prawie pracy.
 3. Prawa pracownika i obowiązki pracodawcy.
 4. Rodzaje i etapy mobbingu. Co nie jest mobbingiem?
 5. Jak rozpoznać mobbing? Przykłady.
 6. Mobbing a dyskryminacja, molestowanie, stalking.
 7. Przyczyny powstawania mobbingu. Środowisko sprzyjające mobbingowi – jakie to jest?

Moduł II – Pracownik jako ofiara mobbingu

 1. Regulacje prawne.
 2. Psychologiczne i społeczne sposoby ochrony przed mobbingiem.
 3. Roszczenia ofiar mobbingu – rozwiązanie umowy o pracę, zadośćuczynienie i odszkodowanie.
 4. Przykładowe sprawy z zakresu mobbingu.
 5. Rozwiązywanie kazusów z zakresu mobbingu – część pierwsza.
 6. Czas na pytania z zakresu pierwszej części.

(przerwa 10-15 minut)

(Katarzyna Zimolzak)

Moduł III – Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu mobbingu

 1. Obowiązki pracodawcy (działania antymobbingowe).
 2. Reagowanie na mobbing – jak to robić? (perspektywa ofiary, pracodawcy, współpracowników). Przeciwdziałanie nękaniu pracowników.
 3. Kto może być mobberem – aspekty prawne i psychologiczne.
 4. Cechy charakterystyczne ofiar mobbingu.
 5. Aspekty prawne odpowiedzialności pracodawcy.
 6. Skala zjawiska mobbingu w Polsce i na świecie.
 7. Skutki mobbingu – psychologiczne oraz dla organizacji.

Moduł IV – Postępowanie przed sądem

 1. Postępowanie przed sądem pracy – kluczowe zagadnienia.
 2. Postępowanie przed sądem w zakresie mobbingu.
 3. Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy.
 4. Profilaktyka antymobbingowa (wewnętrzna polityka antymobbingowa, ankiety, komisje antymobbingowe i inne). Tworzenie procedur i zespołów.
 5. Przykłady procedur antymobbingowych.
 6. Rozwiązywanie kazusów z zakresu mobbingu – część druga.
 7. Czas na pytania z zakresu drugiej części.

Zakończenie

FORMA SZKOLENIA:

 • interaktywny wykład
 • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu