fbpx

Windykacja polubowna w praktyce - szkolenie on-line

Windykacja polubowna w praktyce
CENA
490.00 +23% VAT

Trenerzy

Adrian Szydlik
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI, PRAWO PRACY

Początek

26 października 2021 - 10:00

Koniec

26 października 2021 - 14:00

Zapraszamy na szkolenie, które poprowadzi Adrian Szydlik pt.:  „Windykacja polubowna w praktyce

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenia Akademii Przedsiębiorcy WEC rekomendowane są przez  Certyfikowany Dział Windykacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który ma na celu profesjonalizacji Państwa pracy poprzez możliwość rozwoju i zwiększania wiedzy na tematy dotyczące odzyskiwania należności.

CENA:

Koszt  wynosi 490 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe.

 

Moduł 1 – Wstęp:

Windykacja – co to jest? Czym się charakteryzuje?

W jaki sposób można odzyskać dług?

Rodzaje windykacji.

Podstawy prawne. Firmy windykacyjne i sprzedaż wierzytelności.

Spirala windykacyjna. Kanały windykacji.

Negocjacje z dłużnikiem.

Argumenty stosowane przez dłużników.

Moduł 2 – Podstawy windykacji:

Ćwiczenie – skrypt rozmowy windykacyjnej – jakie błędy popełnił windykator?

Rodzaje dłużników i rodzaje wierzycieli.

Prawa dłużnika i wierzyciela.

Dokumenty przydatne w razie windykacji – pisma, korespondencja, faktury, noty obciążeniowe.

Gdzie szukać majątku dłużnika?

Narzęzia windykacyjne – wpis do Biur Informacji Gospodarczej, wywiad gospodarczy, giełdy wierzytelności.

Roszczenia windykacyjne (petytoryjne).

Odsetki od długu i przedawnienie.

Moduł 3 – Zabezpieczanie transakcji:

Weksle – in blanco, deklaracja wekslowa, zwykły, trasowany.

Hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Poręczenie, gwarancja, przelew wierzytelności, przystąpienie do długu.

Windykacja w razie restrukturyzacji i upadłości dłużnika.

Windykacja a ubezwłasnowolnienie dłużnika.

Pieczęć prewencyjna – czym jest i jak działa?

Moduł 4 – Etapy i elementy windykacji:

Regularny monitoring płatności.

Kiedy mamy do czynienia z niewypłacalnością? Podstawy do ogłoszenia upadłości.

Postępowanie polubowne.

Wezwanie do zapłaty – wzór z omówieniem.

Postępowanie sądowe. Kiedy można wydać wyrok zaoczny?

Postępowanie egzekucyjne. Tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy.

Moduł 5 – Zakończenie windykacji:

Podsumowanie windykacji i negocjacji z dłużnikiem.

Podpisanie ugody pozasądowej – wzór z omówieniem, elementy, cechy, charakterystyka.

Co po bezskutecznej egzekucji? Przykłady działań.

Opłaty. Umorzenie egzekucji a opłata.

Pytania z zakresu windykacji.

BLOK II: NOWELIZACJE – POSTĘPOWANIE CYWILNE I WINDYKACJA

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej – zmiany według ustawy z dnia 28 maja 2021 roku zmieniającej KPC i pozostałe zmiany w ustawie.

Prowadzenie rozpraw w formie zdalnej i jeden sędzia jako reguła.

Doręczenie za pomocą portalu informacyjnego sądu.

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – zmiany od 1 lipca 2021 roku w zakresie elektronicznych tytułów wykonawczych.

Nakaz zapłaty na podstawie weksla.

Niższe opłaty w postępowaniu elektronicznym.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu