Skuteczna windykacja należności w branży wodociągowej - szkolenie on-line

Skuteczna windykacja należności w branży wodociągowej
CENA
490.00 +23% VAT

Trenerzy

Początek

14 lipca 2020 - 10:00

Koniec

14 lipca 2020 - 14:00

Zapraszamy na Webinary Akademii Przedsiębiorcy WEC, które poprowadzi Jacek Murawski ze skutecznej windykacji należności w branży wodociągowej.

Podczas warsztatów, będziecie Państwo mieć możliwość do interaktywnej dyskusji z Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty, materiały szkoleniowe, jak również certyfikaty uczestnictwa. Koszt Webinaru to tylko 490 zł netto, a skorzystać ze szkolenia w takiej formie może nieograniczona liczba osób, w dowolnym miejscu – bez konieczności opuszczania biura.

Dostęp do szkolenia otrzymają Państwo drogą mailową po wypełnieniu i przesłaniu do nas mailem lub faksem formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej. W razie pytań, zachęcamy do kontaktu mailowego poprzez anna.kieszek@wecfinanse.pl oraz eliza.stodolka@wecfinanse.pl

CENA:

Koszt  wynosi 490 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • udział ,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat.

Profil i przemiana klienta w dłużnika oraz klasyfikacja dłużników.

Zachowania konsumenckie prowadzące do zadłużania się (hierarchia potrzeb Maslowa, a motywacja spłaty długów za wodę i ścieki).

Dobre praktyki windykacyjne.

Windykacja polubowna (miękka) w zakładach wodociągowych zalety, wady i wyzwania.

Przewaga windykacji polubownej nad egzekucją sądową.

Wartość zgromadzonych informacji o kliencie – dłużniku.

Zarządzanie procesem windykacji w zakładach wodociągowych.

Drzewo decyzyjne w procesie windykacji opłat za wodę i ścieki.

Narzędzia windykacyjne możliwe do wykorzystania w windykacji polubownej.

Pomiar skuteczności procesów windykacyjnych.

Negocjacje przez pryzmat kosztów.

Podstawowe reguły negocjacji (odzwierciedlanie-stymulacja, słuchanie, parafrazowanie).

Psychologia dłużnika – Zarządzanie Emocjami, Elementy perswazji, zwroty sabotujące.

Rodzaje wymówek dłużnika.

Ustępstwa – raty, termin.

Komunikat wychodzący vs. Komunikat odebrany – wpływ poprawności procesu na efekty windykacji.

Komunikowanie sankcji i stopniowe ich wdrażanie (odcięcie dopływu wody).

Wpływ łagodzenia sankcji na przyszłe płatności.

Style rozwiązywania konfliktów przez dłużników.

Style zachowań w sytuacji konfliktu.

Emocje w konflikcie.

Psychologiczne reakcje na stres.

Komunikacja w konflikcie.

Podstawowe reguły wpływu społecznego, które można wykorzystać w windykacji opłat za wodę i ścieki.

Omówienie najczęstszych problemów występujących w windykacji opłat za wodę i ścieki.
Poszukiwanie dłużnika.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu