Windykacja w praktyce – efektywne negocjacje z dłużnikiem

Windykacja w praktyce – efektywne negocjacje z dłużnikiem i prawne aspekty dochodzenia należności
CENA
590.00 +23% VAT

Trenerzy

Szymon Krawczyk
PRAWO PODATKOWE, ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI.

Początek

19 marca 2018 - 09:00

Koniec

19 marca 2018 - 15:30

Miejsce szkolenia

Gdańsk, Hotel AMBER, ul. Powstańców Warszawskich 45   Zobacz mapę

Windykacja w praktyce – efektywne negocjacje z dłużnikiem

 

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie jest kierowane do pracowników działów windykacji, osób zajmujących się w firmie odzyskiwaniem należności.

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 590,00 zł netto (+23% Vat).

Każda kolejna osoba z tej samej firmy otrzymuje 10% upustu od ceny szkolenia.

Klienci Grupy Kapitałowej WEC S.A. otrzymują 10% upustu.

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w dwudniowych warsztatach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikaty
 • serwis kawowy i lunch

 

Przygotowanie do windykacyjnej rozmowy telefonicznej:

 • Jak przygotować skuteczny schemat wychodzącej rozmowy telefonicznej , dzięki któremu bezbłędnie przeprowadzimy negocjacje z dłużnikiem.

Ćwiczenia i gry w komunikacji- bariery i zakłócenia w rozmowie telefonicznej z dłużnikiem:

 • Jak mówić by być zrozumianym. Nauka zasady oddziaływania głosem na dłużnika poprzez odpowiednią artykulację, rytm, tempo, ton oraz intonację wypowiedzi.

Ćwiczenia i gry z pytaniami – ich funkcja w rozmowie z dłużnikiem:

 • Omówienie najczęściej popełnianych  błędów w zadawaniu pytań. Wykorzystanie zwrotów chybotliwych w rozmowie z dłużnikiem.

Windykacja a stalking:

 • Jak często kontaktować się z  dłużnikiem, aby nie być posądzonym o stalking, a jednocześnie  motywować dłużnika do spłaty długu. Omówienie klasyfikacji dłużnika i jego wiarygodności.

Postawa wierzyciela:

 • Nauka asertywności w rozmowie z dłużnikiem oraz sposobów radzenia sobie ze stresem.

Etapy windykacji – pozaprawne metody oddziaływania na dłużników:

 • Omówienie typologii dłużnika. Jak rozpoznać sygnały zamknięcia i uzyskania zobowiązania.

Pozostałe etapy – nakierowanie na rozwiązania:

 • W jaki sposób generować rozwiązania oraz jak akceptować i uzyskać zobowiązania. Omówienie sankcji psychologiczno-społecznych.

Strategie w negocjacjach windykacyjnych:

 • Zapoznanie z metodami wyjścia z impasu. Omówienie dróg prowadzących do kompromisu

Trening: symulacje rozmów wierzyciel –dłużnik.

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian.

 • Kim jest komornik sądowy, przygotowanie do sporządzenia wniosku egzekucyjnego i zabezpieczającego, egzekucja z rachunku bankowego, wynagrodzenia, ruchomości, nieruchomości, jak bronić się przed egzekucją, zbieg egzekucji, metody wywierania nacisku na komornika sądowego, skarga pauliańska.

Przedawnienie roszczeń – omówienie nadchodzących zmian.

FORMA SZKOLENIA:

 • interaktywny wykład
 • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu