100% praktyki, windykacja pozasądowa i jak skutecznie rozmawiać z dłużnikiem – dwudniowe warsztaty

100% praktyki, windykacja pozasądowa i jak skutecznie rozmawiać z dłużnikiem – dwudniowe warsztaty
CENA
1,290.00 +23% VAT

Trenerzy

Krzysztof Piłat
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI

Początek

12 września 2019 - 09:00

Koniec

13 września 2019 - 15:30

Miejsce szkolenia

Łódź, Piotrkowska 270, XI pietro   Zobacz mapę

Zapraszamy na dwudniowe warsztaty, na których nauczymy Państwa jak skutecznie odzyskiwać należności od kluczowych kontrahentów tak, aby kontynuować współpracę. Przekażemy niezbędną wiedzę o dłużniku, a także nauczymy Państwa zasad konstruktywnego porozumiewania się oraz zasad negocjacji jako reguł postępowania w sytuacjach rodzących konflikty. Dzięki warsztatom wzrośnie u Państwa  pewność siebie w warunkach oporu kontrahenta,  jak również efektywność zawodowa i wytworzenie przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych podmiotów-wierzycieli.

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 1390 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat udziału w szkoleniu,
  • przerwy kawowe, lunch,

1 DZIEŃ:
Windykacja polubowna i prawna, pośrednia i bezpośrednia.
Reguły postępowania windykacyjnego.
Strategia czynności windykacyjnych.
Gra „dłużnik” i typy dłużników:
–Badanie granic,
–Tworzenie hierarchii płatności,
–Przerzucanie odpowiedzialności,
–Wymówki.
Zasady postępowania z różnymi typami dłużników:
–Szybka reakcja,
–Sposoby radzenia sobie z wymówkami: styl badający- rola pytań,
–Konsekwencja,
–Negocjacje,
–Stosowanie sankcji.
Błędy komunikacyjne:
–Zachowania wyzywające, prowokujące napięcie,
–Brak umiejętności aktywnego słuchania,
–Brak umiejętności zadawania pytań,
–Niespójność przekazu,
–Nieprzyjemny sposób mówienia,
–Negatywne nastawienie.
Komunikacja niewerbalna.
Techniki asertywności.
Warunki skuteczności rozmów windykacyjnych:
–Opanowanie,
–Konkret i precyzyja,
– Stanowczość.
Scenariusz rozmowy:
–Faza identyfikacji,
–Faza wejścia,
–Wymówki i reakcja,
–Poszukiwanie rozwiązań,
–Potwierdzenie,
–Zapowiedź sankcji.
Techniki wpływu:
–Reguła wzajemności,
–Zaangażowanie i konsekwencja,
–Sformułowania perswazyjno – psychologiczne.

2 DZIEŃ:
Negocjacje, znaczenie negocjacji, reguły gry:
–Fazy negocjacji: otwarcie, rozwinięcie, gra końcowa,
– Kontrolowanie negocjacji – taktyki manipulacyjne -jak im przeciwdziałać,
–Strategie: dominacja, unikanie konfliktu, rozwiązywanie problemu,
–Negocjacje pozycyjne(dominacji), miękkie (uległości), rzeczowe (problemowe),
–Zasady negocjacji służące utrzymaniu relacji,
–Zakres swobody wyboru w negocjacjach windykacyjnych – warunki brzegowe,
– „Trójpolówka” windykatora – poziom aspiracji, strefa kompromisu, dolna granica.
Negocjacyjna BATNA – sankcje:
–Wynikające ze współpracy i prawne,
–Zestaw sankcji,
–Spirala windykacyjna.
Symulacje negocjacji z różnymi typami dłużników.

 

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu