100% praktyki, windykacja pozasądowa i jak skutecznie rozmawiać z dłużnikiem – dwudniowe warsztaty

100% praktyki, windykacja pozasądowa i jak skutecznie rozmawiać z dłużnikiem – dwudniowe warsztaty
CENA
1,190.00 +23% VAT

Trenerzy

Krzysztof Piłat
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI

Początek

12 września 2019 - 09:00

Koniec

13 września 2019 - 15:30

Miejsce szkolenia

Łódź, Piotrkowska 270, XI pietro   Zobacz mapę

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 1190 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat udziału w szkoleniu,
  • przerwy kawowe, lunch,

Zapraszamy na dwudniowe warsztaty na których nauczymy Państwa jak skutecznie odzyskiwać należności od kluczowych kontrahentów tak, aby kontynuować współpracę. Przekażemy niezbędną wiedzę o dłużniku, a także nauczymy Państwa zasad konstruktywnego porozumiewania się oraz zasad negocjacji jako reguł postępowania w sytuacjach rodzących konflikty. Dzięki warsztatom wzrośnie u Państwa pewność siebie w warunkach oporu kontrahenta, jak również efektywność zawodowa i wytworzenie przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych podmiotów-wierzycieli.

1 DZIEŃ:
Windykacja polubowna i prawna, pośrednia i bezpośrednia.
Reguły postępowania windykacyjnego.
Strategia czynności windykacyjnych.
Gra „dłużnik” i typy dłużników:
–Badanie granic,
–Tworzenie hierarchii płatności,
–Przerzucanie odpowiedzialności,
–Wymówki.
Zasady postępowania z różnymi typami dłużników:
–Szybka reakcja,
–Sposoby radzenia sobie z wymówkami: styl badający- rola pytań,
–Konsekwencja,
–Negocjacje,
–Stosowanie sankcji.
Błędy komunikacyjne:
–Zachowania wyzywające, prowokujące napięcie,
–Brak umiejętności aktywnego słuchania,
–Brak umiejętności zadawania pytań,
–Niespójność przekazu,
–Nieprzyjemny sposób mówienia,
–Negatywne nastawienie.
Komunikacja niewerbalna.
Techniki asertywności.
Warunki skuteczności rozmów windykacyjnych:
–Opanowanie,
–Konkret i precyzyja,
– Stanowczość.
Scenariusz rozmowy:
–Faza identyfikacji,
–Faza wejścia,
–Wymówki i reakcja,
–Poszukiwanie rozwiązań,
–Potwierdzenie,
–Zapowiedź sankcji.
Techniki wpływu:
–Reguła wzajemności,
–Zaangażowanie i konsekwencja,
–Sformułowania perswazyjno – psychologiczne.

2 DZIEŃ:
Negocjacje, znaczenie negocjacji, reguły gry:
–Fazy negocjacji: otwarcie, rozwinięcie, gra końcowa,
– Kontrolowanie negocjacji – taktyki manipulacyjne -jak im przeciwdziałać,
–Strategie: dominacja, unikanie konfliktu, rozwiązywanie problemu,
–Negocjacje pozycyjne(dominacji), miękkie (uległości), rzeczowe (problemowe),
–Zasady negocjacji służące utrzymaniu relacji,
–Zakres swobody wyboru w negocjacjach windykacyjnych – warunki brzegowe,
– „Trójpolówka” windykatora – poziom aspiracji, strefa kompromisu, dolna granica.
Negocjacyjna BATNA – sankcje:
–Wynikające ze współpracy i prawne,
–Zestaw sankcji,
–Spirala windykacyjna.
Symulacje negocjacji z różnymi typami dłużników.

 

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu