Windykacja w praktyce – prawne aspekty dochodzenia należności - omówienie najnowszych zmian

Windykacja w praktyce – efektywne negocjacje z dłużnikiem i prawne aspekty dochodzenia należności
CENA
590.00 +23% VAT

Trenerzy

Jacek Sroczyński
PRAWO CYWILNE, GOSPODARCZE I PODATKOWE

Początek

16 marca 2018 - 09:00

Koniec

16 marca 2018 - 15:30

Miejsce szkolenia

Bydgoszcz, Hotel BRDA, ul. Dworcowa 94   Zobacz mapę

Windykacja w praktyce – prawne aspekty dochodzenia należności

 

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie jest kierowane do pracowników działów windykacji, osób zajmujących się w firmie odzyskiwaniem należności.

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 590,00 zł netto (+23% Vat).

Każda kolejna osoba z tej samej firmy otrzymuje 10% upustu od ceny szkolenia.

Klienci Grupy Kapitałowej WEC S.A. otrzymują 10% upustu.

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w dwudniowych warsztatach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikaty
 • serwis kawowy i lunch

 

Istota zobowiązań, ocena charakteru prawnego wierzytelności.

Operacje na wierzytelności (potrącenie, cesja, odnowienie, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu).

Odpowiedzialność za zobowiązania w prawie cywilnym i spółkach prawa handlowego.

Odpowiedzialność za zobowiązania współmałżonków i spadkobierców.

Uprawnienia do zaciągania zobowiązań. Pełnomocnictwo, upoważnienie.

Prawne aspekty zabezpieczania transakcji handlowych – wykorzystanie w procesie windykacji:

 • weksel, hipoteka, poręczenie, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, przewłaszczenie/przelew na zabezpieczenie, dobrowolne poddanie się egzekucji.

Przedsądowe dochodzenie wierzytelności (postępowanie koncyliacyjne, mediacja gospodarcza, ugoda).

Sankcje prawne na etapie windykacji polubownej:

 • odpowiedzialność członków zarządu w sp. z o. o.,
 • odpowiedzialność karna,
 • sankcje podatkowe, sankcje wynikające z art. 373 pr upadłościowego i naprawczego.

Biura Informacji Gospodarczej – omówienie ich funkcjonowania po zmianach.

Dochodzenie wierzytelności na drodze sądowej:

 • postępowanie nakazowe, upominawcze, postępowanie uproszczone do 20 000 zł – NOWE PRZEPISY.

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian.

 • Kim jest komornik sądowy, przygotowanie do sporządzenia wniosku egzekucyjnego i zabezpieczającego, egzekucja z rachunku bankowego, wynagrodzenia, ruchomości, nieruchomości, jak bronić się przed egzekucją, zbieg egzekucji, metody wywierania nacisku na komornika sądowego, skarga pauliańska.

Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne w pigułce.

Przedawnienie roszczeń – omówienie nadchodzących zmian.

Ochrona Danych Osobowych – omówienie najważniejszych zmian.

 

FORMA SZKOLENIA:

 • interaktywny wykład
 • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu