Windykacja w praktyce – dwudniowe warsztaty

Windykacja w praktyce – dwudniowe warsztaty
CENA
1,290.00 +23% VAT

Trenerzy

Szymon Krawczyk
PRAWO PODATKOWE, ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI.
Jacek Sroczyński
PRAWO CYWILNE, GOSPODARCZE I PODATKOWE

Początek

18 lipca 2019 - 09:00

Koniec

19 lipca 2019 - 15:30

Miejsce szkolenia

My Story Apartament, Powstańców Warszawy 53A, 81-712, Sopot   Zobacz mapę

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 1290 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat udziału w szkoleniu,
  • przerwy kawowe, lunch, kolacja, nocleg.

1 DZIEŃ Szymon Krawczyk
1. Windykacja polubowna:
wezwanie do zapłaty, monit,
e-mail/ sms wysłany do dłużnika,
rozmowy i negocjacje,
przekazanie do windykacji zewnętrznej.

2.Negocjacje w windykacji (rozmowy z dłużnikiem):
zasady negocjacji z dłużnikiem,
w jaki sposób rozpocząć negocjacje windykacyjne,
omówienie najważniejszych technik negocjacyjnych – presupozycje.

3. Spotkanie biznesowe a windykacja:
jak się ubrać na spotkanie – dress code w biznesie,
zasada pierwszego wrażenia,
profesjonalny wizerunek – wizytówka firmy,
mowa ciała – ukryte sygnały.

4. Komunikacja – bariery i zakłócenia w rozmowie telefonicznej z dłużnikiem:
jak mówić by być zrozumianym,
zasady oddziaływania głosem,
artykulacja, rytm i tempo.

5. Windykacyjna rozmowa telefoniczna:
osoby uprawnione i delegowane do rozmów po stronie dłużnika a skuteczność windykacji,
przygotowanie do rozmowy windykacyjnej,
schemat rozmowy telefonicznej – wychodzącej.

6. Pytania i ich funkcja w rozmowie z dłużnikiem:
rodzaje pytań,
błędy w zadawaniu pytań,
zwroty chybotliwe w rozmowie z dłużnikiem.

7. Windykacja a stalking:
częstotliwość kontaktów z dłużnikiem a motywacja do spłaty,
klasyfikacja dłużnika i jego wiarygodności,
asertywność w rozmowie z dłużnikiem,
sposoby na radzenie sobie ze stresem,
zapowiedź sankcji i ich wdrożenie: sankcje psychologiczno-społeczne, sankcje wynikające ze współpracy.

8. Warsztaty – Symulacje rozmów wierzyciel – dłużnik.

2 DZIEŃ Jacek Sroczyński

1. Odpowiedzialność za zobowiązania:
odpowiedzialność za zobowiązania współmałżonków,
odpowiedzialność za zobowiązania spadkobierców,
odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorców,
odpowiedzialność w przypadku podziału, przekształcenia połączenia spółek,
odpowiedzialność podmiotów w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

2. Odpowiedzialność indywidulana i solidarna kodeksu cywilnego – omówienie przypadków:
zmiana dłużnika i wierzyciela,
zwolnienie z długu,
poręczenie,
przystąpienie do długu,
odpowiedzialność solidarna za zobowiązania,
skarga pauliańska.

3. Ważność czynności prawnych:
pełnomocnictwo i jego rodzaje,
prokura,
konsekwencje dla stron w przypadku działania bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu.

4. Sposoby zabezpieczania wierzytelności:
weksel, hipoteka,
poręczenie,
gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe,
przewłaszczenie/przelew na zabezpieczenia,
dobrowolne poddanie się egzekucji.

5. Ochrona danych osobowych w windykacji – omówienie najważniejszych zmian.

6. Przedawnienie roszczeń po zmianach.

7.Omówienie zmian w egzekucji komorniczej.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu