Windykacja należności dla branży wodociągowej, komunalnej i energetycznej

Windykacja należności dla branży wodociągowej, komunalnej i energetycznej
CENA
649.00 +23% VAT

Początek

18 października 2019 - 09:00

Koniec

18 października 2019 - 15:30

Miejsce szkolenia

Katowice, Europrofes, ul. Stawowa 10   Zobacz mapę

Szkolenie będzie prowadzone w formie praktycznych warsztatów, podczas których uczestnicy zapoznają się z najnowszymi regulacjami prawnymi dotyczących windykacji.

Szkolenie kierowane jest do branży, wodociągowej, komunalnej i energetycznej.

 

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 649 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, lunch,

Weryfikacja kontrahentów / klientów:

 1. Badanie wiarygodności kontrahentów – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEiDG) , Krajowy Rejestr Sądowy (KRS),
 2. Analiza dokumentów pozyskanych z w/w ewidencji – na co należy zwrócić uwagę,
 3. Formy prowadzenia działalności gospodarczej – działalność jednoosobowa, spółka cywilna, spółki prawa handlowego:
  1. Zasady reprezentacji,
  2. Pełnomocnictwo, prokura – na co należy zwracać uwagę, odpowiedzialność pełnomocnika i prokurenta.
 4. Osoby fizyczne – zamieszkanie, zameldowanie, adres do korespondencji, oznaczanie osoby fizycznej przy zawieraniu umowy – konsekwencje przy wnoszeniu pozwu,
 5. Wspólnota mieszkaniowa – problematyka dużej i małej wspólnoty mieszkaniowej,
 6. Współwłasność nieruchomości/budynku – zasady zawierania umów ze współwłaścicielami.

Windykacja przedsądowa:

 1. Wezwania do zapłaty,
 2. Zasady prowadzenia korespondencji z dłużnikiem ( korespondencja tradycyjna, korespondencja e-mailowa),
 3. Zawieranie ugód z dłużnikami (elementy przedmiotowo istotne ugody),
 4. Uznanie długu – uznanie właściwe i niewłaściwe, ugoda mediacyjna,
 5. Procedury windykacyjne – dlaczego są ważne?

Przedawnienie roszczeń:

 1. Terminy przedawnienia,
 2. Przerwanie biegu terminu przedawnienia,
 3. Dochodzenie roszczeń przedawnionych.

Odpowiedzialność za długi:

 1. Zasady odpowiedzialności w zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 2. Odpowiedzialność wspólnot mieszkaniowych,
 3. Odpowiedzialność współwłaścicieli,
 4. Odpowiedzialność małżonków za długi.

 

FORMA SZKOLENIA:

 • interaktywny wykład
 • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu